f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 10,000 ลิตร 09/04/2564 267,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 09/04/2564 13,009.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 07/04/2564 157,610.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อน้ำมันดีเซล บี7 จำนวน 600 ลิตร 07/04/2564 16,422.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิล จำนวน 8 รายการ 05/04/2564 12,643.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 05/04/2564 8,558.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 05/04/2564 324,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 05/04/2564 3,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 05/04/2564 3,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-001-3058-51 จำนวน 2 รายการ 01/04/2564 2,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 30/03/2564 3,310.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงพังงา ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 14 รายการ และวัสดุชำรุด จำนวน 60 รายการ 25/03/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ 25/03/2564 17,496.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,520 ลิตร 25/03/2564 40,675.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 25/03/2564 8,795.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,170 รายการ