f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงพังงา การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2566 ถึงเดือน ก.ย. 2566 (งานเงินทุน) 29/09/2566 27,349.37 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงพังงา การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2566 ถึงเดือน ก.ย. 2566 29/09/2566 60,238.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงพังงา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 29/09/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-001-07910-59 จำนวน 1 รายการ 13/09/2566 950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 6,000 ลิตร 12/09/2566 193,177.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,740 ลิตร 12/09/2566 71,322.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ 12/09/2566 22,966.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ 12/09/2566 8,370.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อของใช้ในโรงงาน จำนวน 3 รายการ 12/09/2566 740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อของใช้ในโรงงาน จำนวน 1 รายการ 12/09/2566 480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80/500 แผ่น จำนวน 350 ห่อ 12/09/2566 44,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ 11/09/2566 8,560.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-001-3052-51 จำนวน 1 รายการ 11/09/2566 600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 44-9330-14-8 จำนวน 2 รายการ 08/09/2566 1,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ 08/09/2566 6,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,365 รายการ