f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 21-6619-15-9 จำนวน 14 รายการ 13/06/2567 5,497.66 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 12/06/2567 1,540.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อตลับหมึก HP Laser Jet 81 A จำนวน 1 ตลับ 12/06/2567 7,719.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 12/06/2567 35,040.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 20-6262-15-9 จำนวน 8 รายการ 12/06/2567 33,474.95 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0902 ตอน ตะกั่วป่า - บางสัก ที่ กม.768+725 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/06/2567 48,755.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อหมวกนิรภัย จำนวน 2 รายการ 10/06/2567 9,225.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 10/06/2567 4,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 2 รายการ 10/06/2567 2,610.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 10/06/2567 2,030.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 10/06/2567 1,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 10/06/2567 2,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นาเหนือ - บางคราม บริเวณทางแยก กม.๑๐+๙๘๔ ปริมาณงาน ๑,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. 06/06/2567 480,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 20-6262-15-9 จำนวน 3 รายการ 06/06/2567 2,470.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 25-6853-05-1 จำนวน 3 รายการ 06/06/2567 7,190.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,687 รายการ