f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 24/03/2566 3,328.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-001-3052-51 จำนวน 1 รายการ 23/03/2566 600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงพังงา จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ 23/03/2566 1,177.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลข 7440-002-09532-59 จำนวน 1 รายการ 22/03/2566 500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 23-6286-09-0 จำนวน 12 รายการ 21/03/2566 48,130.74 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 44-1175-20-5 จำนวน 8 รายการ 21/03/2566 4,543.22 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ 21/03/2566 3,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 16/03/2566 1,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 13/03/2566 170,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/03/2566 6,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 13/03/2566 199.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 13/03/2566 2,990.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 09/03/2566 2,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 46-6944-14-0 จำนวน 7 รายการ 08/03/2566 7,625.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการทาสีอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน 1,150.00 ตร.ม. 09/03/2566 149,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,098 รายการ