f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงพังงา ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 1 รายการ 02/07/2563 9,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 44-9330-14-8 จำนวน 29 รายการ 02/07/2563 8,364.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 02/07/2563 160,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 02/07/2563 21,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 02/07/2563 8,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 01/07/2563 33,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 7440-001-11999-60 จำนวน 2 รายการ 01/07/2563 2,018.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 30/06/2563 83,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๔ ตอน นาเหนือ – เขาคราม ระหว่าง กม.๙๑๕+๔๙๓ – กม.๙๔๘+๑๒๗ ( เป็นแห่ง ๆ ) ปริมาณงาน ๒,๐๐๐.๐๐ อัน 01/07/2563 480,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสายทางในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงตะกั่วป่า ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๓๙๒,๓๑๕.๐๐ ตารางเมตร 26/06/2563 156,926.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ 26/06/2563 2,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 26/06/2563 28,046.84 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ รถหมายเลข 44-75112-0877-18-2 จำนวน 5 รายการ 25/06/2563 2,467.42 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/06/2563 5,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,320 ลิตร 25/06/2563 29,515.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 895 รายการ