f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อหมึกพิมพ์ PRINTER จำนวน 3 รายการ 18/07/2566 6,910.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 18/07/2566 11,685.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 18/07/2566 8,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อดอกเดวิด 5-5 จำนวน 10 กล่อง 18/07/2566 5,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อหินลับมีด จำนวน 3 ก้อน 18/07/2566 600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อถังเปล่าพลาสติก จุ 200 ลิตร จำนวน 6 ใบ 18/07/2566 3,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลข 7440-002-00456-60R จำนวน 1 รายการ 17/07/2566 500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนคลองบางดินสอ - นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๘๔+๕๙๘ - กม.๙๑๐+๐๐๐ ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๑๑๐,๓๒๐.๐๔ ตร.ม. 18/07/2566 44,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 14/07/2566 10,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 14/07/2566 20,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 12/07/2566 260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 12/07/2566 1,265.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 12/07/2566 915.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงพังงา จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ 12/07/2566 2,889.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 11/07/2566 274,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 2,365 รายการ