f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 08/02/2565 90,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 08/02/2565 690.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงพังงา จ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ 04/02/2565 321.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ 04/02/2565 1,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/02/2565 2,445.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงพังงา ซื้ออะไหล่เครื่องจักร จำนวน 4 รายการ 03/02/2565 4,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมประตูห้องทำงาน จำนวน 2 รายการ 03/02/2565 3,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 03/02/2565 10,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 03/02/2565 22,314.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 02/02/2565 243,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 28/01/2565 6,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 28/01/2565 4,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 28/01/2565 960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 28/01/2565 960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ 28/01/2565 550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,711 รายการ