f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อยางรถ จำนวน 1 รายการ 25/08/2563 39,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,500 ลิตร 25/08/2563 33,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 190 ลิตร 25/08/2563 4,269.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 25/08/2563 14,505.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการติดตั้ง CURB พร้อมหลักล้มลุก ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน นาเหนือ – เขาคราม ระหว่าง กม.๙๓๔+๓๔๓ – กม.๙๓๔+๖๘๐ ปริมาณงาน ๘๘ ชุด 24/08/2563 343,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 21/08/2563 5,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 21/08/2563 5,685.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 21/08/2563 213,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 21/08/2563 7,404.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมางานขุดลอก รางระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๐ ตอน นบปริง – นิคม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๑๓+๙๖๓ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๗,๐๕๐.๐๐ ลบ.ม. 21/08/2563 437,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมางานติดตั้งป้ายแจ้งเตือนความเร็วพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ในทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอน พังงา - ทับปุด ระหว่าง กม.๙+๙๐๐ - กม.๑๐+๒๕๐ ( CL.) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2563 496,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 44-9026-11-7 จำนวน 5 รายการ 21/08/2563 5,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนแยกโคกเคียน - เขาศก ระหว่าง กม.๓+๕๘๐ - กม.๓+๙๖๕ (LT.) ปริมาณงาน ๑๒ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2563 478,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 21/08/2563 12,645.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 20/08/2563 7,276.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 895 รายการ