f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ 01/09/2566 66,809.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 01/09/2566 15,319.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ 01/09/2566 14,724.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 7440-001-11997-60 จำนวน 3 รายการ 01/09/2566 8,739.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงพังงา จ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ 01/09/2566 1,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 01/09/2566 4,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 20-6262-15-9 จำนวน 9 รายการ 31/08/2566 8,175.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 46-7128-20-9 จำนวน 7 รายการ 31/08/2566 7,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ 30/08/2566 21,440.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 30/08/2566 5,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ 30/08/2566 12,149.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ 30/08/2566 6,510.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 10,000 ลิตร 30/08/2566 321,963.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงพังงา ซื้ออะไหล่ จำนวน 2 รายการ 29/08/2566 10,255.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 21-6619-15-9 จำนวน 19 รายการ 28/08/2566 9,516.58 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 2,365 รายการ