f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ 08/03/2565 540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 08/03/2565 2,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 08/03/2565 92,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 03/03/2565 2,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 03/03/2565 1,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 03/03/2565 3,390.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 03/03/2565 4,430.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 03/03/2565 75,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 03/03/2565 109,296.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงพังงา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 03/03/2565 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 03/03/2565 176,220.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการติดตั้ง CURB พร้อมหลักล้มลุก ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ที่ กม.๘๕๙+๑๓๐(แยกกะไหล ๑) – และที่ กม.๘๗๐+๐๐๐ (แยกกระโสม ๒) ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๑๒๘ ชุด 08/03/2565 499,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงพังงา ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 1 รายการ 28/02/2565 1,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อใบมีดตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 28/02/2565 25,145.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงพังงา จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ 28/02/2565 546.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,711 รายการ