f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 24/03/2565 16,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 74-6087-05-5 จำนวน 6 รายการ 23/03/2565 6,855.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 22/03/2565 2,330.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 21/03/2565 31,479.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 21/03/2565 360,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/03/2565 990.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ 21/03/2565 1,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 21/03/2565 1,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 44-0518-18-1 จำนวน 3 รายการ 21/03/2565 33,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 10,000 ลิตร 17/03/2565 301,954.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 74-6087-05-5 จำนวน 4 รายการ 11/03/2565 5,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 10/03/2565 2,311.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ 10/03/2565 3,517.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 7440-001-14271-63 จำนวน 1 รายการ 10/03/2565 428.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ หมายเลข 44-9330-14-8 จำนวน 4 รายการ 09/03/2565 4,345.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,711 รายการ