f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 74-6136-09-7 จำนวน 8 รายการ 18/08/2566 8,070.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 18/08/2566 9,344.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อบาริเออร์พลาสติก 50x100x80 ซม. มอก.816-2556 (พร้อมติดสติ๊กเกอร์ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงพังงา และเครื่องหมายกรมทางหลวง) จำนวน 20 อัน 18/08/2566 72,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 18/08/2566 5,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 25-6654-99-0 จำนวน 3 รายการ 18/08/2566 3,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อหินใหญ่ 5/8 จำนวน 20 ลบ.ม. 17/08/2566 18,457.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 16/08/2566 4,035.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อหินใหญ่ 5/8 จำนวน 20 ลบ.ม. 16/08/2566 15,568.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/08/2566 3,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 44-9330-14-8 จำนวน 1 รายการ 15/08/2566 6,955.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อยางรถ จำนวน 2 รายการ 15/08/2566 56,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อโคมไฟสัญญาณจราจร แบบกระพริบ (SOLAR CELL) ขนาด O 300 มม. รุ่น LED 270 ดวง แผงโซล่าเซลส์ 20W พร้อมเสา ขนาด O 4" ยาว 4 ม. จำนวน 6 ชุด 15/08/2566 114,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงพังงา ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 1 รายการ 17/08/2566 408.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 11/08/2566 3,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อน็อตการ์ดเรลยาว (ชุบกัลวาไนท์) จำนวน 100 ชุด 09/08/2566 8,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 2,365 รายการ