f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 13/08/2563 3,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 13/08/2563 94,438.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/08/2563 22,791.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/08/2563 22,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 11/08/2563 5,125.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงพังงา ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 7 รายการ 10/08/2563 16,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 46-6741-08-9 จำนวน 9 รายการ 10/08/2563 16,327.13 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 10/08/2563 6,330.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 10/08/2563 344,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงพังงา ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 รายการ 07/08/2563 1,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 06/08/2563 2,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 06/08/2563 204,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 10,000 ลิตร 03/08/2563 228,445.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ 03/08/2563 12,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำแผ่นโฟมบอร์ด จำนวน 1 รายการ 03/08/2563 580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 895 รายการ