f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,700 ลิตร 25/02/2565 63,682.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ 23/02/2565 2,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ 22/02/2565 2,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 22/02/2565 2,990.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 22/02/2565 11,802.10 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 17/02/2565 4,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 17/02/2565 42,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 17/02/2565 21,440.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 10,000 ลิตร 14/02/2565 301,954.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 2 รายการ 14/02/2565 14,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 14/02/2565 9,940.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 14/02/2565 14,120.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 14/02/2565 20,448.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงพังงา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 09/02/2565 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-001-3060-51 , 4120-001-3059-51 จำนวน 1 รายการ 09/02/2565 1,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,711 รายการ