f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลข 7440-002-13044-63 จำนวน 2 รายการ 28/08/2566 8,068.87 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีส้ม 36 ชนิด Engineer Grade (ไม่มีลาย) มอก.606-2549 จำนวน 50 หลา 28/08/2566 52,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80/500 แผ่น จำนวน 40 ห่อ 28/08/2566 5,120.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80/500 แผ่น จำนวน 80 ห่อ 25/08/2566 10,240.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อตลับหมึก OKI MB 472 DNWX จำนวน 2 ตลับ 25/08/2566 5,780.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 25/08/2566 6,255.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 25/08/2566 6,170.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 25/08/2566 4,216.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 25/08/2566 1,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงพังงา ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 1 รายการ 24/08/2566 432.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,100 ลิตร 23/08/2566 44,979.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร 4 เฟส ระบบ Fixet Time จำนวน 1 ตู้ 23/08/2566 133,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 44-9954-17-0 จำนวน 6 รายการ 22/08/2566 2,972.46 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ 22/08/2566 17,610.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 22/08/2566 3,358.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 2,365 รายการ