f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 26/04/2565 10,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 415 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาเหนือ - บางคราม ที่ กม.6+250 ปริมาณงาน ๑ แห่ง 28/04/2565 46,803.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 4311 ตอนควบคุม 0100 ตอน พังงา - ทับปุด ที่ กม.14+600 (เกาะกลาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 28/04/2565 48,329.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 4311 ตอนควบคุม 0100 ตอน พังงา - ทับปุด ที่ กม.3+522 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/04/2565 9,051.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,700 ลิตร 25/04/2565 68,612.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 7440-001-07070-54 จำนวน 1 รายการ 25/04/2565 650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 10,000 ลิตร 22/04/2565 301,954.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 22/04/2565 559.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/04/2565 45,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 415 ตอน นาเหนือ - บางคราม ที่บริเวณ กม.4+746, กม.11+242, กม.15+172, กม.19+620 และทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน บางหล่อ - อ่าวลึก ที่บริเวณ กม.128+112 ปริมาณงาน 165.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2565 65,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 1 รายการ 21/04/2565 10,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 20/04/2565 5,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 20/04/2565 16,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 6 รายการ 20/04/2565 2,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 20/04/2565 3,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,711 รายการ