f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ 08/09/2563 46,552.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 02/09/2563 330,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อไส้กรอง จำนวน 17 รายการ 02/09/2563 36,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมประตู จำนวน 2 รายการ 01/09/2563 5,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ 01/09/2563 60,532.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 01/09/2563 16,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงพังงา ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 2 รายการ 01/09/2563 1,005.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 44-9330-14-8 จำนวน 3 รายการ 01/09/2563 3,247.45 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ 31/08/2563 13,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 31/08/2563 1,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 27/08/2563 3,464.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อใบมีด จำนวน 1 รายการ 27/08/2563 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ 27/08/2563 2,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 44-9954-17-0 จำนวน 6 รายการ 25/08/2563 3,034.52 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 44-0519-18-2 จำนวน 9 รายการ 25/08/2563 4,406.26 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 895 รายการ