f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 08/09/2566 28,522.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สีดำ IM 3000 จำนวน 1 หลอด 08/09/2566 5,460.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 08/09/2566 4,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงพังงา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 07/09/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อเหล็กกล่อง LG 1นิ้วx1นิ้วx6.00 ม. หนา 1.2 มม. (เคลือบกัลวาไนซ์) จำนวน 30 เส้น 06/09/2566 6,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อรีเลย์ทรงกระบอก 60 A 60 V. พร้อมโฟโต้เซลล์ จำนวน 5 ชุด 06/09/2566 29,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อโคมไฟสัญญาณจราจร แบบกระพริบ (SOLAR CELL) ขนาด O 300 มม. รุ่น LED 270 ดวง แผงโซล่าเซลส์ 20W พร้อมเสา ขนาด O 4 ยาว 4 ม. จำนวน 5 ชุด 06/09/2566 95,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อบาริเออร์พลาสติก 50x100x80 ซม. จำนวน 2 รายการ 06/09/2566 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 06/09/2566 850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ 05/09/2566 21,440.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ 05/09/2566 24,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 05/09/2566 1,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 05/09/2566 2,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 04/09/2566 17,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ 01/09/2566 15,260.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 2,365 รายการ