f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1576 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 3 รายการ 01/02/2562 2,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1577 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 01/02/2562 2,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1578 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สิน 30/01/2562 6,422.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1579 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สิน 30/01/2562 3,853.95 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1580 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการฉายภาพ PROJECTOR หมายเลข 6730-008-0003-59 จำนวน 2 รายการ 30/01/2562 12,249.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1581 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สิน ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ที่ กม.869 + 500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/01/2562 39,599.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1582 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 30/01/2562 9,097.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1583 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 30/01/2562 2,145.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1584 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 30/01/2562 15,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1585 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 29/01/2562 20,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1586 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 29/01/2562 26,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1587 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 29/01/2562 450,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1588 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการตัดหญ้าจากขอบไหล่ทางถึง TOE SLOPE สายทางในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงทับปุด ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๔๑๗,๙๕๕.๐๐ ตารางเมตร 04/02/2562 167,182.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1589 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาทำการปะซ่อม ( Skin Patching ) ในทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก - บางสวรรค์ ระหว่าง กม. ๑๔+๗๕๐ - ๑๔+๙๐๐ RT. ปริมาณงาน ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. 05/02/2562 499,731.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1590 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 28/01/2562 1,362.11 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,576 ถึง 1,590 จาก 1,711 รายการ