f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1561 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี ๒๕๖๒ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางเหรียง – พนม ที่ กม.๑๘+๕๖๑ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/04/2562 900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1562 แขวงทางหลวงพังงา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 12/02/2562 10,922,128.84 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1563 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายากร 12/02/2562 398.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1564 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการปะซ่อม ( Skin Patching ) บนทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางเหรียง - พนม ระหว่าง กม.๑๗+๒๒๙ - ๑๗+๓๘๙ LT.,RT. ปริมาณงาน ๑,๔๔๐.๐๐ ตร.ม 20/02/2562 466,256.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1565 แขวงทางหลวงพังงา ซื้ออะไหล่รถยนต์ จำนวน 2 รายการ 12/02/2562 4,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1566 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถหมายเลข 46-6741-08-9 จำนวน 5 รายการ 08/02/2562 15,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1567 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุง รถหมายเลข 46-6741-08-9 จำนวน 7 รายการ 08/02/2562 8,497.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1568 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 08/02/2562 5,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1569 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 06/02/2562 6,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1570 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการซ่อมแซมที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอน บางเหรียง - พนม ระหว่าง กม.๕+๔๖๑ - กม.๑๐+๒๐๐ (เป็นแห่ง ๆ ) ปริมาณงาน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2562 158,975.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1571 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อยางขนาด 10.00-20-16 PR จำนวน 2 ชุด 04/02/2562 20,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1572 แขวงทางหลวงพังงา ประกาศยกเลิกขายทอดตลาด รถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข 7108 จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 3 04/02/2562 140,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1573 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 01/02/2562 24,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1574 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/02/2562 11,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1575 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 01/02/2562 50,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,561 ถึง 1,575 จาก 1,711 รายการ