f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
51 16/09/2565 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมากิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางเหรียง - พนม ที่ กม.๖+๖๘๕ และ กม.๑๖+๙๔๙ ปริมาณงาน ๒ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
52 15/09/2565 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๙๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขาต่อ – ปลายพระยา ระหว่าง กม.๑๐+๕๐๐ – กม.๑๑+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
53 15/09/2565 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๙๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขาต่อ – ปลายพระยา ระหว่าง กม.๑๐+๕๐๐ – กม.๑๑+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
54 14/09/2565 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๙๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขาต่อ – ปลายพระยา ระหว่าง กม.๑๐+๕๐๐ - ๑๑+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
55 14/09/2565 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางหล่อ – อ่าวลึก ระหว่าง กม.๑๒๕+๑๘๐ - กม.๑๒๗+๘๔๕ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
56 07/09/2565 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓–๖) หมวดทางหลวงทับปุด แขวงทางหลวงพังงา จังหวัดพังงา ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
57 07/09/2565 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงพังงา จังหวัดพังงา ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
58 23/05/2565 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอน บางหล่อ – อ่าวลึก ที่ กม.๑๒๙+๗๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
59 04/04/2565 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน บางหล่อ-อ่าวลึก ที่ กม.129+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
60 21/03/2565 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอน บางหล่อ - อ่าวลึก ที่ กม.๑๒๙+๗๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 51 ถึง 60 จาก 175 รายการ