f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงพังงา
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P66010029887
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน (งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง) ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ , ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘, ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๐ และทางหลวงหมายเลข ๔๑๕
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 60,400,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 27/02/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 02/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ