f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
121 ซื้ออะไหล่ จำนวน 2 รายการ 29/08/2566 327/30/66/ซ.050 แขวงทางหลวงพังงา
122 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 21-6619-15-9 จำนวน 19 รายการ 28/08/2566 327/-/66/จ.033 แขวงทางหลวงพังงา
123 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลข 7440-002-13044-63 จำนวน 2 รายการ 28/08/2566 327/*/66/จ.055 แขวงทางหลวงพังงา
124 ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีส้ม 36 ชนิด Engineer Grade (ไม่มีลาย) มอก.606-2549 จำนวน 50 หลา 28/08/2566 327/60/66/ซ.258 แขวงทางหลวงพังงา
125 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80/500 แผ่น จำนวน 40 ห่อ 28/08/2566 327/85/66/ซ.257 แขวงทางหลวงพังงา
126 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80/500 แผ่น จำนวน 80 ห่อ 25/08/2566 327/40/66/ซ.254 แขวงทางหลวงพังงา
127 ซื้อตลับหมึก OKI MB 472 DNWX จำนวน 2 ตลับ 25/08/2566 327/40/66/ซ.253 แขวงทางหลวงพังงา
128 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 25/08/2566 327/85/66/ซ.252 แขวงทางหลวงพังงา
129 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 25/08/2566 327/40/66/ซ.255 แขวงทางหลวงพังงา
130 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,100 ลิตร 23/08/2566 327/35/66/ซ.250 แขวงทางหลวงพังงา
131 ซื้อตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร 4 เฟส ระบบ Fixet Time จำนวน 1 ตู้ 23/08/2566 327/45/66/ซ.251 แขวงทางหลวงพังงา
132 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ 22/08/2566 327/85/66/ซ.249 แขวงทางหลวงพังงา
133 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 74-6136-09-7 จำนวน 8 รายการ 18/08/2566 327/-/66/จ.030 แขวงทางหลวงพังงา
134 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 18/08/2566 327/30/66/ซ.048 แขวงทางหลวงพังงา
135 ซื้อบาริเออร์พลาสติก 50x100x80 ซม. มอก.816-2556 (พร้อมติดสติ๊กเกอร์ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงพังงา และเครื่องหมายกรมทางหลวง) จำนวน 20 อัน 18/08/2566 327/60/66/ซ.247 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 121 ถึง 135 จาก 691 รายการ