f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 4 รายการ 04/04/2567 327/-/67/จ.023 แขวงทางหลวงพังงา
32 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร และขาตั้งป้าย จำนวน 9 รายการ 04/04/2567 327/-/67/จ.021 แขวงทางหลวงพังงา
33 ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จำนวน 2 รายการ 04/04/2567 327/60/67/ซ.137 แขวงทางหลวงพังงา
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 04/04/2567 327/85/67/ซ.136 แขวงทางหลวงพังงา
35 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 44-0922-18-2 จำนวน 18 รายการ 03/04/2567 327/-/67/จ.020 แขวงทางหลวงพังงา
36 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางเหรียง - พนม ระหว่าง กม.๒๔+๘๐๐- กม.๓๑+๘๒๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๕๕,๕๓๐.๐๐ ตร.ม. 07/05/2567 พง.6/2567 แขวงทางหลวงพังงา
37 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาศก - พนม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๗+๓๐๐ - กม.๖๔+๘๖๕ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๖๙,๖๐๐.๐๐ ตร.ม. 07/05/2567 พง.10/2567 แขวงทางหลวงพังงา
38 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๔ ตอน นาเหนือ - เขาคราม ระหว่าง กม.๙๑๖+๕๗๙-กม.๙๑๘+๖๗๕ ปริมาณงาน ๓๙,๐๕๐.๐๐ ตร.ม. 09/05/2567 พง.22/2567 แขวงทางหลวงพังงา
39 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาศก - พนม ตอน 2 ระหว่าง กม.53+940 - กม.57+300 ปริมาณงาน ๓๒,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. 08/05/2567 พง.13/2567 แขวงทางหลวงพังงา
40 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก- บางสวรรค์ ระหว่าง กม.๑๘+๐๗๐ - กม.๒๑+๐๕๐ RT. ปริมาณงาน ๓๒,๘๐๐.๐๐ ตร.ม. 08/05/2567 พง.12 /2567 แขวงทางหลวงพังงา
41 จ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวงระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางหล่อ - อ่าวลึก ระหว่าง กม.๑๒๑+๐๐๐ - กม.๑๒๓+๖๕๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 07/05/2567 พง.8 /2567 แขวงทางหลวงพังงา
42 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม ๐๙๐๓ คลองบางดินสอ - นาเหนือ ตอน 3 ระหว่าง กม.911+380 - กม.915+493 LT. (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน ๓๘,๑๐๐.๐๐ ตร.ม. 08/05/2567 พง.14/2567 แขวงทางหลวงพังงา
43 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4118 ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางเหรียง - พนม ตอน ๒ ระหว่าง กม.39+510-กม.43+000 ปริมาณงาน ๓๑,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. 07/05/2567 พง. 4 /2567 แขวงทางหลวงพังงา
44 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พังงา-ทับปุด ระหว่าง กม.๑๔+๐๘๕-กม.๑๗+๔๒๗ RT. ปริมาณงาน ๓๖,๘๕๐.๐๐ ตร.ม. 07/05/2567 พง.7/2567 แขวงทางหลวงพังงา
45 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกโคกเคียน - เขาศก ตอน ๒ ระหว่าง กม.8+100 - กม.13+000 ปริมาณงาน ๔๙,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. 08/05/2567 พง.16 /2567 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 31 ถึง 45 จาก 766 รายการ