f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 24/03/2565 327/86/65/ซ.122 แขวงทางหลวงพังงา
32 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 74-6087-05-5 จำนวน 6 รายการ 23/03/2565 327/-/65/0.014 แขวงทางหลวงพังงา
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 21/03/2565 327/60/65/ซ.120 แขวงทางหลวงพังงา
34 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 21/03/2565 327/60/65/ซ.119 แขวงทางหลวงพังงา
35 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 44-0518-18-1 จำนวน 3 รายการ 21/03/2565 327/-/65/จ.013 แขวงทางหลวงพังงา
36 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 10,000 ลิตร 17/03/2565 327/35/65/ซ.115 แขวงทางหลวงพังงา
37 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 74-6087-05-5 จำนวน 4 รายการ 11/03/2565 327/-/65/จ.012 แขวงทางหลวงพังงา
38 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 08/03/2565 327/60/65/ซ.112 แขวงทางหลวงพังงา
39 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 03/03/2565 327/45/65/ซ.105 แขวงทางหลวงพังงา
40 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 03/03/2565 327/45/65/ซ.104 แขวงทางหลวงพังงา
41 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 03/03/2565 327/86/65/ซ.103 แขวงทางหลวงพังงา
42 จ้างเหมาทำการติดตั้ง CURB พร้อมหลักล้มลุก ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ที่ กม.๘๕๙+๑๓๐(แยกกะไหล ๑) – และที่ กม.๘๗๐+๐๐๐ (แยกกระโสม ๒) ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๑๒๘ ชุด 08/03/2565 พง.23/2565 แขวงทางหลวงพังงา
43 ซื้อใบมีดตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 28/02/2565 327/30/65/ซ.017 แขวงทางหลวงพังงา
44 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,700 ลิตร 25/02/2565 327/35/65/ซ.102 แขวงทางหลวงพังงา
45 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 22/02/2565 327/45/65/ซ.099 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 31 ถึง 45 จาก 211 รายการ