f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาศก – พนม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๗+๖๕๐ – กม.๖๔+๑๐๐ (เป็นแห่ง ๆ ) ปริมาณงาน ๑,๕๘๐.๐๐ อัน 18/01/2564 พง.29/2564 แขวงทางหลวงพังงา
32 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาศก – พนม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๒+๔๙๒ – กม.๓๗+๑๔๗ ปริมาณงาน ๒,๐๓๖.๐๐ ตร.ม. 15/01/2564 พง.26/2564 แขวงทางหลวงพังงา
33 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ บริเวณ กม.๘๗๕+๔๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 15/01/2564 พง.22/2564 แขวงทางหลวงพังงา
34 งานจ้างเหมาแผนงาน บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกโคกเคียน – เขาศก ระหว่าง กม.๐+๐๕๐ – กม.๑+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 19/01/2564 พง.40/2564 แขวงทางหลวงพังงา
35 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ตอน ๑ ระหว่าง ๘๕๘+๔๘๘ - กม.๘๖๐+๓๐๐ LT. ปริมาณงาน ๒๔,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. 19/01/2564 พง.38/2564 แขวงทางหลวงพังงา
36 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง ๓ ซม.) ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก – บางสวรรค์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๗+๐๔๕ - กม.๑๐+๗๔๕ LT. ปริมาณงาน ๔๙,๖๒๐.๐๐ ตร.ม. 15/01/2564 พง.21/2564 แขวงทางหลวงพังงา
37 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พังงา – ทับปุด ระหว่าง กม.๑+๔๑๓ – กม.๕+๕๐๐ LT. ปริมาณงาน ๓๗,๗๒๐.๐๐ ตร.ม. 19/01/2564 พง.39/2564 แขวงทางหลวงพังงา
38 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๘๕๔+๕๕๓ – กม.๘๖๖+๒๙๕ RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๔๔,๕๗๐.๐๐ ตร.ม. 19/01/2564 พง.37/2564 แขวงทางหลวงพังงา
39 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก – บางสวรรค์ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๔+๓๔๓–กม.๓๗+๒๐๐ RT. ปริมาณงาน ๓๖,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. 19/01/2564 พง.35/2564 แขวงทางหลวงพังงา
40 จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๙๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขาต่อ – ปลายพระยา ระหว่าง กม.๑+๒๐๐–กม.๔+๕๖๐ ปริมาณงาน ๓๐,๓๐๐.๐๐ ตร.ม. 19/01/2564 พง.41/2564 แขวงทางหลวงพังงา
41 จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาศก – พนม ระหว่าง กม.๖๗+๙๐๐– กม.๗๓+๐๐๐ ปริมาณงาน ๕๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. 15/01/2564 พง.23/2564 แขวงทางหลวงพังงา
42 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พังงา – ทับปุด ระหว่าง กม.๑+๔๙๕ -กม.๕+๖๘๐ RT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 19/01/2564 พง.36/2564 แขวงทางหลวงพังงา
43 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอน อ่าวเคย – บางนายสี ตอน ๑ ระหว่าง กม.๗๖๕+๑๘๐ - กม.๗๖๕+๖๗๖ ปริมาณงาน ๑๒,๘๐๐.๐๐ ตร.ม. 12/01/2564 พง.20/2564 แขวงทางหลวงพังงา
44 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางเหรียง – พนม ระหว่าง กม.๔+๔๔๘– กม.๖+๙๓๐ ปริมาณงาน ๒๒,๔๐๐.๐๐ ตร.ม. 11/01/2564 พง.17/2564 แขวงทางหลวงพังงา
45 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ-นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๗๐+๗๕๐-กม.๘๗๒+๘๗๔ LT. ปริมาณงาน ๒๔,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. 11/01/2564 พง.14/2564 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 31 ถึง 45 จาก 120 รายการ