f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 04/09/2566 327/60/66/ซ.269 แขวงทางหลวงพังงา
17 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ 01/09/2566 327/85/66/ซ.267 แขวงทางหลวงพังงา
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ 01/09/2566 327/85/66/ซ.266 แขวงทางหลวงพังงา
19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 01/09/2566 327/40/66/ซ.265 แขวงทางหลวงพังงา
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ 01/09/2566 327/40/66/ซ.264 แขวงทางหลวงพังงา
21 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 7440-001-11997-60 จำนวน 3 รายการ 01/09/2566 327/-/66/จ.057 แขวงทางหลวงพังงา
22 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 20-6262-15-9 จำนวน 9 รายการ 31/08/2566 327/-/66/จ.035 แขวงทางหลวงพังงา
23 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 46-7128-20-9 จำนวน 7 รายการ 31/08/2566 327/-/66/จ.034 แขวงทางหลวงพังงา
24 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ 30/08/2566 327/40/66/ซ.263 แขวงทางหลวงพังงา
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 30/08/2566 327/60/66/ซ.261 แขวงทางหลวงพังงา
26 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ 30/08/2566 327/40/66/ซ.260 แขวงทางหลวงพังงา
27 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ 30/08/2566 327/40/66/ซ.259 แขวงทางหลวงพังงา
28 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 10,000 ลิตร 30/08/2566 327/35/66/ซ.262 แขวงทางหลวงพังงา
29 ซื้ออะไหล่ จำนวน 2 รายการ 29/08/2566 327/30/66/ซ.050 แขวงทางหลวงพังงา
30 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 21-6619-15-9 จำนวน 19 รายการ 28/08/2566 327/-/66/จ.033 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 16 ถึง 30 จาก 599 รายการ