f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ 11/04/2565 327/05/65/ซ.134 แขวงทางหลวงพังงา
17 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 23-6286-09-0 จำนวน 10 รายการ 11/04/2565 327/-/65/จ.017 แขวงทางหลวงพังงา
18 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 08/04/2565 327/60/65/ซ.133 แขวงทางหลวงพังงา
19 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ 07/04/2565 327/-/65/จ.035 แขวงทางหลวงพังงา
20 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 07/04/2565 327/60/65/ซ.132 แขวงทางหลวงพังงา
21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 07/04/2565 327/40/65/ซ.131 แขวงทางหลวงพังงา
22 จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิล จำนวน 6 รายการ 01/04/2565 327/-/65/จ.031 แขวงทางหลวงพังงา
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 01/04/2565 327/85/65/ซ.130 แขวงทางหลวงพังงา
24 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 01/04/2565 327/40/65/ซ.129 แขวงทางหลวงพังงา
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/04/2565 327/60/65/ซ.128 แขวงทางหลวงพังงา
26 จ้างเหมาทำการทาสีสะพานลอย ในความรับผิดชอบหมวดทางหลวงพังงาและหมวดทางหลวงทับปุด 21/04/2565 พง.25/2565 แขวงทางหลวงพังงา
27 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรและทางม้าลาย ทางหลวงหมายเลข 4 18/04/2565 พง.24/2565 แขวงทางหลวงพังงา
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 28/03/2565 327/60/65/ซ.125 แขวงทางหลวงพังงา
29 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 25/03/2565 327/86/65/ซ.123 แขวงทางหลวงพังงา
30 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 จำนวน 1,390 ลิตร 25/03/2565 327/35/65/ซ.124 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 16 ถึง 30 จาก 211 รายการ