f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,070 ลิตร 24/05/2567 327/35/67/ซ.162 แขวงทางหลวงพังงา
17 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 10,000 ลิตร 23/05/2567 327/35/67/ซ.161 แขวงทางหลวงพังงา
18 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 21/05/2567 327/45/67/ซ.159 แขวงทางหลวงพังงา
19 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 27-6120-20-0 จำนวน 3 รายการ 20/05/2567 327/-/67/จ.023 แขวงทางหลวงพังงา
20 ซื้อหิน 3/8 จำนวน 40 ลบ.ม. 17/05/2567 327/60/67/ซ.157 แขวงทางหลวงพังงา
21 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 16/05/2567 327/85/67/ซ.156 แขวงทางหลวงพังงา
22 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 15/05/2567 327/60/67/ซ.154 แขวงทางหลวงพังงา
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 15/05/2567 327/85/67/ซ.153 แขวงทางหลวงพังงา
24 ซื้อสายไฟอลูมิเนียม THW A-25 มม. 100 ม. จำนวน 3 ม้วน 15/05/2567 327/45/67/ซ.152 แขวงทางหลวงพังงา
25 จ้างเหมาผลิตป้ายเตือนทางโค้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์ (ต.63) ขนาด 60x75 ซม. ติดแผ่นสะท้อนแสง TYPE 9 พร้อมเสาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 ยาว 4.00 ม. (แบตเตอรี่ 12V 12AH) จำนวน 23 ชุด 13/05/2567 327/-/67/จ.027 แขวงทางหลวงพังงา
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 13/05/2567 327/60/67/ซ.151 แขวงทางหลวงพังงา
27 ซื้อผงดูดซับน้ำมันและสารเคมี บรรจุถัง ขนาด 6 กก. จำนวน 100 ถัง 07/05/2567 327/86/67/ซ.149 แขวงทางหลวงพังงา
28 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 03/05/2567 327/60/67/ซ.148 แขวงทางหลวงพังงา
29 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ 02/05/2567 327/30/67/ซ.025 แขวงทางหลวงพังงา
30 ซื้อไฟกระพริบฉุกเฉินโซล่าเซลล์ ขนาด 300 มม. แบบ 2 ดวงโคม LED จำนวน 170 ดวง ต่อ 1 ดวงโคม สีเหลือง (พร้อมฐานควบคุมสำหรับใส่แบตเตอรี่ ขนาด 12V 22A ) จำนวน 1 ชุด 30/04/2567 327/45/67/ซ.147 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 16 ถึง 30 จาก 784 รายการ