f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาศก – พนม ตอน ๑ ที่ กม.๔๓+๐๖๕ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 19/03/2563 พง.7/2563 แขวงทางหลวงพังงา
107 งานฟื้นฟูทางหลวงทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอน อ่าวเคย – บางนายสี ที่ กม.๗๑๑+๗๐๖,กม.๗๑๒+๑๐๓ ปริมาณงาน ๒.๐๐ แห่ง 19/03/2563 พง.e-b/6/2563 แขวงทางหลวงพังงา
108 จ้างเหมางานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นบปริง – นิคม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๐+๙๖๐ – กม.๕+๘๒๐ (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน ๙๙๖.๐๐ เมตร 19/03/2563 พง.5/2563 แขวงทางหลวงพังงา
109 จ้างเหมางานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ- นาเหนือ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘๕๕+๔๗๕ – กม.๘๕๕+๘๑๗ RT. (ขอบทางด้านนอก ) ปริมาณงาน ๓๒๑.๐๐ เมตร 19/03/2563 พง.8/2563 แขวงทางหลวงพังงา
110 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเสาอากาศวิทยุพร้อมอุปกรณ์ รับ - ส่ง ประจำสถานีตำรวจทางหลวง ๑ กองกำกับการ ๗ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ขนาด ๑๘ นิ้ว ตามแบบมาตรฐาน ตร. ปริมาณงาน ๑.๐๐ เสา 03/03/2563 พง.3/2563 แขวงทางหลวงพังงา
111 จ้างเหมากิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก - บางสวรรค์ ที่ กม.๘+๙๓๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/03/2563 พง.2/2563 แขวงทางหลวงพังงา
112 จ้างเหมาทำการปรับระดับ (Surface Leveling) ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๕๕ + ๔๒๐ - กม.๘๕๕+๘๓๐ (RT.) (โค้งบ้านเชียงใหม่) ปริมาณงาน ๔,๑๐๐.๐๐ ตร.ม. 14/11/2562 พง.1/2563 แขวงทางหลวงพังงา
113 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข ๗๑๐๕ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๓) 01/11/2562 พง.1/2563 แขวงทางหลวงพังงา
114 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข ๗๑๐๕ จำนวน ๑ คัน 18/09/2562 พง.9/2562 แขวงทางหลวงพังงา
115 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข ๗๑๐๕ จำนวน ๑ คัน 13/08/2562 พง.8/2562 แขวงทางหลวงพังงา
116 ประกาศขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข ๗๑๐๔ จำนวน ๑ คัน 26/06/2562 พง.7/2562 แขวงทางหลวงพังงา
117 ประกาศขายทอดตลาด รถวิทยุตรวจการ หมายเลข 7104 จำนวน 1 คัน 15/03/2562 พง.6/2562 แขวงทางหลวงพังงา
118 จ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร) บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ– นาเหนือ บริเวณทางแยก กม.๘๖๘+๓๒๐ และทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๔ ตอน นาเหนือ–เขาคราม บริเวณทางแยก กม.๙๓๑+๐๓๗ ปริมาณงาน ๒ แห่ง 27/03/2562 พง.e-b/29/2562 แขวงทางหลวงพังงา
119 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๘๔+๕๙๘ – กม.๘๘๕+๔๙๐ LT. ปริมาณงานทั้งสิ้น ๓๐ ต้น 27/02/2562 พง.42/2562 แขวงทางหลวงพังงา
120 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงคุระบุรี แขวงทางหลวงพังงา จำนวน ๑ หลัง 13/02/2562 พง.36/2562 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 106 ถึง 120 จาก 129 รายการ