f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมางานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางเหรียง - พนม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๓๐ - กม.๔๕+๐๗๕ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๒๘๒.๗๑ ตร.ม. 19/04/2567 พง.e-b/25/2567 แขวงทางหลวงพังงา
2 จ้างเหมางานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร ระบบควบคุมการจราจรแบบปรับได้ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๔ ตอน นาเหนือ - เขาคราม ตอน ๒ บริเวณทางแยก กม.๙๓๒+๒๒๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 19/04/2567 พง.e-b/26/2567 แขวงทางหลวงพังงา
3 จ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางเหรียง - พนม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒+๑๕๐ - กม.๔๕+๐๘๓ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑,๑๑๖.๐๐ เมตร 18/04/2567 พง.e-b/24/2567 แขวงทางหลวงพังงา
4 จ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางหล่อ - อ่าวลึก ตอน ๑ ที่ กม.๑๒๙+๘๒๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 11/04/2567 พง.e-b/ 23 /2567 แขวงทางหลวงพังงา
5 จ้างเหมางานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก - บางสวรรค์ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๐๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 09/04/2567 พง.e-b/21/2567 แขวงทางหลวงพังงา
6 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางเหรียง - พนม ระหว่าง กม.๒๔+๘๐๐- กม.๓๑+๘๒๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๕๕,๕๓๐.๐๐ ตร.ม. 09/04/2567 ประกาศ พ.e-b.22/2567 แขวงทางหลวงพังงา
7 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาศก - พนม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๗+๓๐๐ - กม.๖๔+๘๖๕ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๖๙,๖๐๐.๐๐ ตร.ม. 04/04/2567 พง.e-b/16/2567 แขวงทางหลวงพังงา
8 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๔ ตอน นาเหนือ - เขาคราม ระหว่าง กม.๙๑๖+๕๗๙-กม.๙๑๘+๖๗๕ ปริมาณงาน ๓๙,๐๕๐.๐๐ ตร.ม. 04/04/2567 พง.e-b/ 13 /2567 แขวงทางหลวงพังงา
9 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาศก - พนม ตอน 2 ระหว่าง กม.53+940 - กม.57+300 ปริมาณงาน ๓๒,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. 04/04/2567 พง.e-b/ 12 /2567 แขวงทางหลวงพังงา
10 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก- บางสวรรค์ ระหว่าง กม.๑๘+๐๗๐ - กม.๒๑+๐๕๐ RT. ปริมาณงาน ๓๒,๘๐๐.๐๐ ตร.ม. 04/04/2567 พง.e-b/ 11 /2567 แขวงทางหลวงพังงา
11 จ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวงระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางหล่อ - อ่าวลึก ระหว่าง กม.๑๒๑+๐๐๐ - กม.๑๒๓+๖๕๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 04/04/2567 พง.e-b/19/2567 แขวงทางหลวงพังงา
12 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม ๐๙๐๓ คลองบางดินสอ - นาเหนือ ตอน 3 ระหว่าง กม.911+380 - กม.915+493 LT. (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน ๓๘,๑๐๐.๐๐ ตร.ม. 04/04/2567 พง.e-b/ 10 /2567 แขวงทางหลวงพังงา
13 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4118 ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางเหรียง - พนม ตอน ๒ ระหว่าง กม.39+510-กม.43+000 ปริมาณงาน ๓๑,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. 04/04/2567 พง.e-b/17/2567 แขวงทางหลวงพังงา
14 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พังงา-ทับปุด ระหว่าง กม.๑๔+๐๘๕-กม.๑๗+๔๒๗ RT. ปริมาณงาน ๓๖,๘๕๐.๐๐ ตร.ม. 04/04/2567 พง.e-b/14/2567 แขวงทางหลวงพังงา
15 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกโคกเคียน - เขาศก ตอน ๒ ระหว่าง กม.8+100 - กม.13+000 ปริมาณงาน ๔๙,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. 04/04/2567 พง.e-b/ 15 /2567 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 186 รายการ