f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 415 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาเหนือ - บางคราม ที่ กม.6+250 ปริมาณงาน ๑ แห่ง 25/04/2565 327/-/65/จ.040 แขวงทางหลวงพังงา
17 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 4311 ตอนควบคุม 0100 ตอน พังงา - ทับปุด ที่ กม.14+600 (เกาะกลาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 25/04/2565 327/-/65/จ.041 แขวงทางหลวงพังงา
18 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 4311 ตอนควบคุม 0100 ตอน พังงา - ทับปุด ที่ กม.3+522 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/04/2565 327/-/65/จ.042 แขวงทางหลวงพังงา
19 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,700 ลิตร 25/04/2565 327/35/65/ซ.145 แขวงทางหลวงพังงา
20 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 7440-001-07070-54 จำนวน 1 รายการ 25/04/2565 327/-/65/จ.039 แขวงทางหลวงพังงา
21 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 10,000 ลิตร 22/04/2565 327/35/65/ซ.144 แขวงทางหลวงพังงา
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 22/04/2565 327/40/65/ซ.142 แขวงทางหลวงพังงา
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/04/2565 327/60/65/ซ.143 แขวงทางหลวงพังงา
24 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 415 ตอน นาเหนือ - บางคราม ที่บริเวณ กม.4+746, กม.11+242, กม.15+172, กม.19+620 และทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน บางหล่อ - อ่าวลึก ที่บริเวณ กม.128+112 ปริมาณงาน 165.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2565 - แขวงทางหลวงพังงา
25 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 1 รายการ 21/04/2565 327/05/65/ซ.141 แขวงทางหลวงพังงา
26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 20/04/2565 327/40/65/ซ.140 แขวงทางหลวงพังงา
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 20/04/2565 327/85/65/ซ.139 แขวงทางหลวงพังงา
28 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 6 รายการ 20/04/2565 327/70/65/ซ.138 แขวงทางหลวงพังงา
29 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 20/04/2565 327/86/65/ซ.137 แขวงทางหลวงพังงา
30 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 20/04/2565 327/85/65/ซ.136 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,614 รายการ