f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงพังงา
ปีงบประมาณ 2565
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P64110060622
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นาเหนือ - บางคราม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒๑+๑๐๐ LT. RT. ปริมาณงาน ๒,๖๔๐.๐๐ อัน
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 634,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 01/12/2564
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ