f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๔ ตอน นาเหนือ – เขาคราม ระหว่าง กม.๙๑๕+๔๙๓ – กม.๙๔๘+๑๒๗ ( เป็นแห่ง ๆ ) ปริมาณงาน ๒,๐๐๐.๐๐ อัน 01/07/2563 พง.29/2563 แขวงทางหลวงพังงา
2 จ้างเหมาทำการขุดซ่อม Deep Patching ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0903 ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ บริเวณทางแยก กม.885+757 LT. ปริมาณงาน 1,640 ตร.ม. 05/05/2563 พง.16/2563 แขวงทางหลวงพังงา
3 จ้างเหมา งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔๑๔๔ ตอน ภูงา – อ่าวพังงา ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – ๓+๘๗๕ LT. , RT. (เป็นแห่ง ๆ ) ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๖๐.๑๗๒๑ ตร.ม. 02/06/2563 พง.28/2563 แขวงทางหลวงพังงา
4 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัย ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓–๖) หมวดทางหลวงตะกั่วป่า แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๑ หลัง 26/05/2563 พง.26/2563 แขวงทางหลวงพังงา
5 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓–๖) หมวดทางหลวงคุระบุรี แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๑ หลัง 26/05/2563 พง.27/2563 แขวงทางหลวงพังงา
6 จ้างเหมาทำการปรับระดับและปะซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอน แยกโคกเคียน – เขาศก ระหว่าง กม.๒๘+๓๐๐ – กม.๒๘+๕๘๕ ปริมาณงาน ๑,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. 05/05/2563 พง.17/2563 แขวงทางหลวงพังงา
7 งานจ้างเหมา ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนพังงา – ทับปุด ระหว่าง กม. ๐+๙๔๕ - กม.๒๐+๗๙๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๓๔๑ ต้น ภายใต้โครงการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยว (พังงา – ทับปุด) 20/05/2563 พง.25/2563 แขวงทางหลวงพังงา
8 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอน อ่าวเคย – บางนายสี ที่ กม.๗๑๑+๗๐๖ , กม.๗๑๒+๑๐๓ ปริมาณงาน ๒.๐๐ แห่ง 15/05/2563 พง.22/2563 แขวงทางหลวงพังงา
9 จ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงพังงา ในบริเวณพื้นที่ สำนักงานแขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน 1 หลัง 05/05/2563 พง.15/2563 แขวงทางหลวงพังงา
10 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่างและงานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกโคกเคียน – เขาศก ระหว่าง กม.๔+๐๐๐ - กม.๕+๕๔๐ LT. ปริมาณงาน ๔๕.๐๐ ต้น 05/05/2563 พง.14/2563 แขวงทางหลวงพังงา
11 จ้างเหมาทำการ เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พังงา - ทับปุด ระหว่าง กม.๑๐+๖๖๐ – กม.๑๔+๐๔๐ RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๒๖,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. 18/05/2563 พง.23/2563 แขวงทางหลวงพังงา
12 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางหล่อ – อ่าวลึก ระหว่าง กม.๑๔๑+๔๐๐ – กม.๑๔๒+๙๔๐ LT. ปริมาณงาน ๔๕.๐๐ ต้น. 05/05/2563 พง.13/2563 แขวงทางหลวงพังงา
13 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก – บางสวรรค์ ระหว่าง กม.๒๙+๐๐๐ – กม.๓๓+๒๗๙ RT.ปริมาณงาน ๕๑,๔๐๐.๐๐ ตร.ม. 07/05/2563 พง.19/2563 แขวงทางหลวงพังงา
14 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๙๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขาต่อ – ปลายพระยา ระหว่าง กม.๔+๕๖๐ – กม.๘+๖๑๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๒๕,๗๕๐.๐๐ ตร.ม 18/05/2563 พง.24/2563 แขวงทางหลวงพังงา
15 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาศก – พนม ตอน ๒ ที่ กม.๖๓+๗๓๕ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 05/05/2563 พง.11/2563 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 62 รายการ