f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 12/01/2565 327/60/65/ซ.073 แขวงทางหลวงพังงา
2 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 12/01/2565 327/60/65/ซ.072 แขวงทางหลวงพังงา
3 จ้างเหมาทำการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า - บางสัก ระหว่าง กม.๗๖๘+๓๗๕- กม.๗๖๘+๗๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 21/12/2564 พง.2/2565 แขวงทางหลวงพังงา
4 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงฝั่งอันดามัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ) ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๕๔+๕๘๓ - กม.๙๑๔+๙๔๕ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๙๘๕.๐๐ ต้น 13/01/2565 พง.3/2565 แขวงทางหลวงพังงา
5 จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๕๔+๕๕๓ – กม.๘๖๖+๔๐๐ LT,RT. (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอน พังงา – ทับปุด ระหว่าง กม.๑+๒๙๐– กม.๕+๖๘๐LT,RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๑,๙๘๙.๐๐ อัน 18/11/2564 พง.1/2565 แขวงทางหลวงพังงา
6 งานจ้างเหมาทำการขุดซ่อม (Deep patching) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๕๙+๙๑๓ - กม.๘๖๐+๑๖๗ (RT.) (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. 31/08/2564 พง.60/2564 แขวงทางหลวงพังงา
7 จ้างเหมาทำการทาสีน้ำพลาสติกคอนกรีตบาริเออร์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๕๕+๓๒๐ - กม.๙๑๐+๕๖๐ (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๔,๗๖๙.๕๒ ตารางเมตร 22/07/2564 พง.59/2564 แขวงทางหลวงพังงา
8 งานโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง งานซื้อหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) ปริมาณงาน ๑,๒๓๘.๐๐ ต้น 07/07/2564 พง.57/2564 แขวงทางหลวงพังงา
9 จ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน อ่าวเคย – บางนายสี ระหว่าง กม.๗๐๗+๓๒๕ – กม.๗๐๗ +๕๙๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 13/07/2564 พง.58/2564 แขวงทางหลวงพังงา
10 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอนคลองบางดินสอ – นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๙๑+๘๐๒.๕๐ - กม.๘๙๒+๖๖๖.๕๐ RT. ปริมาณงาน ๒๕ ต้น 02/06/2564 พง.56/2564 แขวงทางหลวงพังงา
11 จ้างเหมางานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน นาเหนือ – เขาคราม ระหว่าง กม.๙๑๕+๔๙๓ - กม.๙๔๘ +๑๒๗ (เป็นแห่ง ๆ) และทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอน อ่าวลึก–บางสวรรค์ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๓๗+๒๐๐ (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณรวมทั้งสิ้น ๔๗.๑๙๖๐ ตร.ม. 23/02/2564 พง.52/2564 แขวงทางหลวงพังงา
12 จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข ๔๑๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นาเหนือ – บางคราม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒๑+๓๘๑ LT.RT. ปริมาณงาน ๑,๗๘๐.๐๐ อัน 17/02/2564 พง.47/2564 แขวงทางหลวงพังงา
13 จ้างเหมางานราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๙๓+๗๓๒ - กม.๘๙๓+๙๕๓ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๒๖๔.๐๐ เมตร 22/02/2564 พง.51/2564 แขวงทางหลวงพังงา
14 จ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอน พังงา – ทับปุด ระหว่าง กม.๙+๘๙๖ – กม.๑๐+๑๕๖ CL/LT. ปริมาณงาน ๒๖๐ ม. 04/02/2564 พง.46/2564 แขวงทางหลวงพังงา
15 จ้างเหมาทำการซ่อมทาง ผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอน อ่าวเคย – บางนายสี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๙๒+๙๓๑–กม.๖๙๕+๓๐๐ ปริมาณงาน ๒๓,?๘๐๐.๐๐ ตร.ม. 19/02/2564 พง.50/2564 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 130 รายการ