วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 23-6286-09-0 จำนวน 12 รายการ 21/03/2566 327/-/66/จ.015 แขวงทางหลวงพังงา
2 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 13/03/2566 327/60/66/ซ.120 แขวงทางหลวงพังงา
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/03/2566 327/60/66/ซ.117 แขวงทางหลวงพังงา
4 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 46-6944-14-0 จำนวน 7 รายการ 08/03/2566 327/-/66/จ.013 แขวงทางหลวงพังงา
5 จ้างเหมาทำการทาสีอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน 1,150.00 ตร.ม. 09/03/2566 327/-/66/จ.025 แขวงทางหลวงพังงา
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายกา 08/03/2566 327/60/66/ซ.115 แขวงทางหลวงพังงา
7 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 10,000 ลิตร 07/03/2566 327/35/66/ซ.114 แขวงทางหลวงพังงา
8 ซื้อยางมะตอยผสมเสร็จ จำนวน 500 ถุง 07/03/2566 327/60/66/ซ.113 แขวงทางหลวงพังงา
9 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,720 ลิตร 24/02/2566 327/35/66/ซ.111 แขวงทางหลวงพังงา
10 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 24/02/2566 327/60/66/ซ.110 แขวงทางหลวงพังงา
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 24/02/2566 327/60/66/ซ.109 แขวงทางหลวงพังงา
12 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 46-6945-14-0 จำนวน 8 รายการ 22/02/2566 327/-/66/จ.011 แขวงทางหลวงพังงา
13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 22/02/2566 327/40/66/ซ.108 แขวงทางหลวงพังงา
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 22/02/2566 327/40/66/ซ.107 แขวงทางหลวงพังงา
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 22/02/2566 327/60/66/ซ.106 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 436 รายการ