f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 21/05/2567 327/45/67/ซ.159 แขวงทางหลวงพังงา
2 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 27-6120-20-0 จำนวน 3 รายการ 20/05/2567 327/-/67/จ.023 แขวงทางหลวงพังงา
3 ซื้อหิน 3/8 จำนวน 40 ลบ.ม. 17/05/2567 327/60/67/ซ.157 แขวงทางหลวงพังงา
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 16/05/2567 327/85/67/ซ.156 แขวงทางหลวงพังงา
5 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 15/05/2567 327/60/67/ซ.154 แขวงทางหลวงพังงา
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 15/05/2567 327/85/67/ซ.153 แขวงทางหลวงพังงา
7 ซื้อสายไฟอลูมิเนียม THW A-25 มม. 100 ม. จำนวน 3 ม้วน 15/05/2567 327/45/67/ซ.152 แขวงทางหลวงพังงา
8 จ้างเหมาผลิตป้ายเตือนทางโค้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์ (ต.63) ขนาด 60x75 ซม. ติดแผ่นสะท้อนแสง TYPE 9 พร้อมเสาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 ยาว 4.00 ม. (แบตเตอรี่ 12V 12AH) จำนวน 23 ชุด 13/05/2567 327/-/67/จ.027 แขวงทางหลวงพังงา
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 13/05/2567 327/60/67/ซ.151 แขวงทางหลวงพังงา
10 ซื้อผงดูดซับน้ำมันและสารเคมี บรรจุถัง ขนาด 6 กก. จำนวน 100 ถัง 07/05/2567 327/86/67/ซ.149 แขวงทางหลวงพังงา
11 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 03/05/2567 327/60/67/ซ.148 แขวงทางหลวงพังงา
12 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ 02/05/2567 327/30/67/ซ.025 แขวงทางหลวงพังงา
13 ซื้อไฟกระพริบฉุกเฉินโซล่าเซลล์ ขนาด 300 มม. แบบ 2 ดวงโคม LED จำนวน 170 ดวง ต่อ 1 ดวงโคม สีเหลือง (พร้อมฐานควบคุมสำหรับใส่แบตเตอรี่ ขนาด 12V 22A ) จำนวน 1 ชุด 30/04/2567 327/45/67/ซ.147 แขวงทางหลวงพังงา
14 ซื้อแบริเออร์แบบกลม ขนาด กว้าง 59 x ฐาน 70 x สูง 90 ซม. ติดแถบสะท้อนแสง Engineer Grade จำนวน 10 อัน 26/04/2567 327/60/67/ซ.145 แขวงทางหลวงพังงา
15 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,370 ลิตร 25/04/2567 327/35/67/ซ.143 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 766 รายการ