f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/08/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/08/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 11/08/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
4 ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 7 รายการ 10/08/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
5 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 46-6741-08-9 จำนวน 9 รายการ 10/08/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 10/08/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 10/08/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
8 ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 รายการ 07/08/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
9 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 06/08/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
10 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 06/08/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
11 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 10,000 ลิตร 03/08/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
12 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ 03/08/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
13 จ้างเหมาทำแผ่นโฟมบอร์ด จำนวน 1 รายการ 03/08/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 31/07/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
15 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ที่ กม.๙๑๑+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30/07/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 779 รายการ