f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 06/12/2562 06/12/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 04/12/2562 04/12/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
3 จ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ 03/12/2562 03/12/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
4 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ 28/11/2562 28/11/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
5 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสายทางในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงคุระบุรี ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๔๕๓,๐๒๖.๐๐ ตารางเมตร 28/11/2562 28/11/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
6 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสายทางในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงตะกั่วป่า ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๓๖๗,๑๔๕.๐๐ ตารางเมตร 28/11/2562 28/11/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
7 ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 รายการ 26/11/2562 26/11/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
8 ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 7 รายการ 26/11/2562 26/11/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
9 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 26/11/2562 26/11/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 26/11/2562 26/11/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
11 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,520 ลิตร 26/11/2562 25/11/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
12 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-001-3054-51 จำนวน 1 รายการ 22/11/2562 22/11/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
13 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข ๔๑๙๗ ตอน เขาต่อ – ปลายพระยา ที่ กม.๑๐+๙๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/11/2562 22/11/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
14 62117185864 22/11/2562 22/11/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
15 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 20-6262-15-9 จำนวน 6 รายการ 21/11/2562 21/11/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 458 รายการ