f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 21/05/2567 327/45/67/ซ.159 แขวงทางหลวงพังงา
2 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 21/05/2567 327/60/67/ซ.158 แขวงทางหลวงพังงา
3 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 27-6120-20-0 จำนวน 3 รายการ 20/05/2567 327/30/67/จ.022 แขวงทางหลวงพังงา
4 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 27-6120-20-0 จำนวน 3 รายการ 20/05/2567 327/-/67/จ.023 แขวงทางหลวงพังงา
5 ซื้อไส้กรอง จำนวน 5 รายการ 17/05/2567 327/30/67/ซ.028 แขวงทางหลวงพังงา
6 ซื้อหิน 3/8 จำนวน 40 ลบ.ม. 17/05/2567 327/60/67/ซ.157 แขวงทางหลวงพังงา
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 16/05/2567 327/85/67/ซ.156 แขวงทางหลวงพังงา
8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 16/05/2567 327/40/67/ซ.155 แขวงทางหลวงพังงา
9 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 15/05/2567 327/60/67/ซ.154 แขวงทางหลวงพังงา
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 15/05/2567 327/85/67/ซ.153 แขวงทางหลวงพังงา
11 ซื้อสายไฟอลูมิเนียม THW A-25 มม. 100 ม. จำนวน 3 ม้วน 15/05/2567 327/45/67/ซ.152 แขวงทางหลวงพังงา
12 จ้างเหมาผลิตป้ายเตือนทางโค้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์ (ต.63) ขนาด 60x75 ซม. ติดแผ่นสะท้อนแสง TYPE 9 พร้อมเสาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 ยาว 4.00 ม. (แบตเตอรี่ 12V 12AH) จำนวน 23 ชุด 13/05/2567 327/-/67/จ.027 แขวงทางหลวงพังงา
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 13/05/2567 327/60/67/ซ.151 แขวงทางหลวงพังงา
14 ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 2 รายการ 13/05/2567 327/30/67/ซ.027 แขวงทางหลวงพังงา
15 ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 2 รายการ 13/05/2567 327/30/67/ซ.026 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,502 รายการ