f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 24/03/2566 327/40/66/ซ.124 แขวงทางหลวงพังงา
2 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-001-3052-51 จำนวน 1 รายการ 23/03/2566 327/-/66/จ.028 แขวงทางหลวงพังงา
3 จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ 23/03/2566 327/-/66/จ.027 แขวงทางหลวงพังงา
4 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลข 7440-002-09532-59 จำนวน 1 รายการ 22/03/2566 327/-/66/จ.026 แขวงทางหลวงพังงา
5 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 23-6286-09-0 จำนวน 12 รายการ 21/03/2566 327/-/66/จ.015 แขวงทางหลวงพังงา
6 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 44-1175-20-5 จำนวน 8 รายการ 21/03/2566 327/-/66/จ.014 แขวงทางหลวงพังงา
7 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ 21/03/2566 327/30/66/ซ.026 แขวงทางหลวงพังงา
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 16/03/2566 327/60/66/ซ.121 แขวงทางหลวงพังงา
9 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 13/03/2566 327/60/66/ซ.120 แขวงทางหลวงพังงา
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/03/2566 327/60/66/ซ.117 แขวงทางหลวงพังงา
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 13/03/2566 327/85/66/ซ.119 แขวงทางหลวงพังงา
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 13/03/2566 327/40/66/ซ.118 แขวงทางหลวงพังงา
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 09/03/2566 327/40/66/ซ.116 แขวงทางหลวงพังงา
14 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 46-6944-14-0 จำนวน 7 รายการ 08/03/2566 327/-/66/จ.013 แขวงทางหลวงพังงา
15 จ้างเหมาทำการทาสีอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน 1,150.00 ตร.ม. 08/03/2566 327/-/66/จ.025 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,981 รายการ