f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 13/01/2565 327/35/65/ซ.075 แขวงทางหลวงพังงา
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 13/01/2565 327/85/65/ซ.074 แขวงทางหลวงพังงา
3 จ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ 13/01/2565 327/-/65/จ.022 แขวงทางหลวงพังงา
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 12/01/2565 327/85/65/ซ.068 แขวงทางหลวงพังงา
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 12/01/2565 327/40/65/ซ.069 แขวงทางหลวงพังงา
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 12/01/2565 327/85/65/ซ.070 แขวงทางหลวงพังงา
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/01/2565 327/60/65/ซ.071 แขวงทางหลวงพังงา
8 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 12/01/2565 327/60/65/ซ.073 แขวงทางหลวงพังงา
9 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 12/01/2565 327/60/65/ซ.072 แขวงทางหลวงพังงา
10 จ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอน อ่าวลึก - บางสวรรค์ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๓๗+๒๐๐ (เป็นแห่ง ๆ ) ปริมาณงาน ๖๙.๑๒ ตร.ม. 10/01/2565 - แขวงทางหลวงพังงา
11 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ที่ กม.๘๘๖+๓๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/01/2565 สทล.17.ขท.พังงา.1.3/- แขวงทางหลวงพังงา
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 10/01/2565 327/60/65/ซ.067 แขวงทางหลวงพังงา
13 ซื้อน้ำมันดีเซล บี 7 จำนวน 396 ลิตร 07/01/2565 327/35/65/ซ.066 แขวงทางหลวงพังงา
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 07/01/2565 327/60/65/ซ.065 แขวงทางหลวงพังงา
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 07/01/2565 327/60/65/ซ.064 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,490 รายการ