f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 2 รายการ 01/12/2566 327/30/67/ซ.006 แขวงทางหลวงพังงา
2 ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 6 รายการ 30/11/2566 327/30/67/ซ.005 แขวงทางหลวงพังงา
3 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 77-6238-22-3 จำนวน 3 รายการ 30/11/2566 327/-/67/จ.006 แขวงทางหลวงพังงา
4 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนแยกโคกเคียน - เขาศก ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๓๒+๔๙๒ ปริมาณงาน ๑๖๓,๔๐๐.๐๐ ตร.ม. 30/11/2566 327/-/67/จ.006 แขวงทางหลวงพังงา
5 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 44-0902-18-9 จำนวน 8 รายการ 29/11/2566 327/-/67/จ.005 แขวงทางหลวงพังงา
6 ซื้อยางมะตอยผสมเสร็จ จำนวน 700 ถุง 29/11/2566 327/60/67/ซ.050 แขวงทางหลวงพังงา
7 จ้างทำตรายาง จำนวน 9 รายการ 29/11/2566 327/-/67/จ.005 แขวงทางหลวงพังงา
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 29/11/2566 327/85/67/ซ.049 แขวงทางหลวงพังงา
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 29/11/2566 327/40/67/ซ.048 แขวงทางหลวงพังงา
10 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 28/11/2566 327/70/67/ซ.045 แขวงทางหลวงพังงา
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 28/11/2566 327/40/67/ซ.044 แขวงทางหลวงพังงา
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 28/11/2566 327/85/67/ซ.047 แขวงทางหลวงพังงา
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 28/11/2566 327/85/67/ซ.046 แขวงทางหลวงพังงา
14 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,700 ลิตร 24/11/2566 327/35/67/ซ.043 แขวงทางหลวงพังงา
15 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 24/11/2566 327/86/67/ซ.042 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,303 รายการ