f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 10,000 ลิตร 09/04/2564 - แขวงทางหลวงพังงา
2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 09/04/2564 - แขวงทางหลวงพังงา
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 07/04/2564 - แขวงทางหลวงพังงา
4 ซื้อน้ำมันดีเซล บี7 จำนวน 600 ลิตร 07/04/2564 - แขวงทางหลวงพังงา
5 จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิล จำนวน 8 รายการ 05/04/2564 - แขวงทางหลวงพังงา
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 05/04/2564 - แขวงทางหลวงพังงา
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 05/04/2564 - แขวงทางหลวงพังงา
8 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 05/04/2564 - แขวงทางหลวงพังงา
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 05/04/2564 - แขวงทางหลวงพังงา
10 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-001-3058-51 จำนวน 2 รายการ 01/04/2564 - แขวงทางหลวงพังงา
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 30/03/2564 - แขวงทางหลวงพังงา
12 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ 25/03/2564 - แขวงทางหลวงพังงา
13 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,520 ลิตร 25/03/2564 - แขวงทางหลวงพังงา
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 25/03/2564 - แขวงทางหลวงพังงา
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/03/2564 - แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,104 รายการ