f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567 02/04/2567 สทล.17 ขท.พังงา/1.3/- แขวงทางหลวงพังงา
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 01/03/2567 สทล.17 ขท.พังงา/1.3/- แขวงทางหลวงพังงา
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 05/02/2567 สทล.17 ขท.พังงา/1.3/- แขวงทางหลวงพังงา
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 05/01/2567 สทล.17 ขท.พังงา/1.3/- แขวงทางหลวงพังงา
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 08/12/2566 สทล.17 ขท.พังงา/1.3/- แขวงทางหลวงพังงา
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 03/11/2566 สทล.17 ขท.พังงา/1.3/- แขวงทางหลวงพังงา
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 29/09/2566 สทล.17 ขท.พังงา/1.3/- แขวงทางหลวงพังงา
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 07/09/2566 สทล.17 ขท.พังงา/1.3/- แขวงทางหลวงพังงา
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 07/08/2566 สทล.17 ขท.พังงา/1.3/- แขวงทางหลวงพังงา
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 05/07/2566 สทล.17 ขท.พังงา/1.3/- แขวงทางหลวงพังงา
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 08/06/2566 สทล.17 ขท.พังงา/1.3/- แขวงทางหลวงพังงา
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 03/05/2566 สทล.17 ขท.พังงา/1.3/- แขวงทางหลวงพังงา
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 03/04/2566 สทล.17 ขท.พังงา/1.3/- แขวงทางหลวงพังงา
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 01/03/2566 สทล.17 ขท.พังงา/1.3/- แขวงทางหลวงพังงา
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 03/02/2566 สทล.17 ขท.พังงา/1.3/- แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 61 รายการ