f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 10/06/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 05/05/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 07/04/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 04/03/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 07/02/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 07/01/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 11/12/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 06/11/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 02/10/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 05/09/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 05/08/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 03/07/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 11/06/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 15/05/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 10/04/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 19 รายการ