f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางหล่อ - อ่าวลึก ตอน ๑ ที่ กม.๑๒๙+๘๒๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 07/05/2567 พง.e-b/30/2567 แขวงทางหลวงพังงา
2 จ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางหล่อ - อ่าวลึก ตอน ๑ ที่ กม.๑๒๙+๘๒๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 23/04/2567 พง.e-b/23/2567 แขวงทางหลวงพังงา
3 จ้างเหมางานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก - บางสวรรค์ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๐๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 19/04/2567 พง.e-b/21/2567 แขวงทางหลวงพังงา
4 ประกาศขายทอดตลาดรถตำรวจวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข 7109 จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 3) 19/04/2567 พง.4/2567 แขวงทางหลวงพังงา
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 05/02/2567 327/85/67/ซ.090 แขวงทางหลวงพังงา
6 ประกาศขายทอดตลาดรถตำรวจวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข 7109 จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) 13/02/2567 พง.2/2567 แขวงทางหลวงพังงา
7 ประกาศขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข 7109 จำนวน 1 รายการ 08/11/2566 พง.1/2567 แขวงทางหลวงพังงา
8 ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 1 รายการ 17/08/2566 327/30/66/ซ.046 แขวงทางหลวงพังงา
9 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอน บางเหรียง - พนม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๔๕+๒๗๙ ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๒๒๔,๑๑๒.๐๐ ตร.ม. 12/07/2566 327/-/66/จ.046 แขวงทางหลวงพังงา
10 ซื้ออะไหล่ จำนวน 5 รายการ 02/05/2566 327/30/66/ซ.029 แขวงทางหลวงพังงา
11 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกโคกเคียน - เขาศก ระหว่าง กม.๒๘+๐๐๐ - กม.๓๒+๒๙๐ LT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๓,๘๐๐.๐๐ เมตร 02/12/2565 พง.e-b/21/2566 แขวงทางหลวงพังงา
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 27/10/2565 327/60/66/ซ.007 แขวงทางหลวงพังงา
13 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก - บางสวรรค์ ระหว่าง กม.๔+๘๐๖ - กม.๘+๙๖๐ RT. ปริมาณงาน ๕๘,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. 07/11/2565 พง.e-b/ 6 /2566 แขวงทางหลวงพังงา
14 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอน บางหล่อ – อ่าวลึก ที่ กม.๑๒๙+๗๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 06/06/2565 พง.e-b/16/2565 แขวงทางหลวงพังงา
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 19/05/2565 327/40/65/ซ.154 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 51 รายการ