f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกโคกเคียน - เขาศก ระหว่าง กม.๒๘+๐๐๐ - กม.๓๒+๒๙๐ LT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๓,๘๐๐.๐๐ เมตร 02/12/2565 พง.e-b/21/2566 แขวงทางหลวงพังงา
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 27/10/2565 327/60/66/ซ.007 แขวงทางหลวงพังงา
3 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก - บางสวรรค์ ระหว่าง กม.๔+๘๐๖ - กม.๘+๙๖๐ RT. ปริมาณงาน ๕๘,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. 07/11/2565 พง.e-b/ 6 /2566 แขวงทางหลวงพังงา
4 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอน บางหล่อ – อ่าวลึก ที่ กม.๑๒๙+๗๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 06/06/2565 พง.e-b/16/2565 แขวงทางหลวงพังงา
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 19/05/2565 327/40/65/ซ.154 แขวงทางหลวงพังงา
6 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอน บางหล่อ – อ่าวลึก ที่ กม.๑๒๙+๗๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 05/05/2565 พง.e-b/15/2565 แขวงทางหลวงพังงา
7 จ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๑๙๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขาต่อ - ปลายพระยา ระหว่าง กม.๙+๐๒๐ - กม.๑๐+๕๐๐ (รวมงานปรับปรุงทางแยก) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 24/12/2564 พง.e-b/ 2 /2565 แขวงทางหลวงพังงา
8 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข ๗๑๑๒ จำนวน ๑ คัน 04/11/2564 พง.1/2565 แขวงทางหลวงพังงา
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 16/07/2564 327/60/64/ซ.231 แขวงทางหลวงพังงา
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 29/06/2564 327/60/64/ซ.209 แขวงทางหลวงพังงา
11 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 14 รายการ และวัสดุชำรุด จำนวน 60 รายการ 17/05/2564 ขต/พง.1/2564 แขวงทางหลวงพังงา
12 งานจ้างเหมาทำการขุดซ่อม (Deep paching) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๕๗+๑๓๐– ๘๖๐+๑๖๗ (RT.) (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน ๑,๑๖๙.๐๐ ตร.ม. 29/12/2563 พง.e-b/45/2564 แขวงทางหลวงพังงา
13 งานจ้างเหมาทำการขุดซ่อม (Deep paching) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองบางดินสอ- นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๕๗+๑๓๐- ๘๖๐+๑๖๗ (RT.) (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑,๑๖๙.๐๐ ตร.ม 09/12/2563 พง.e-b/41/2564 แขวงทางหลวงพังงา
14 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาศก – พนม ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๗+๔๖๗ – กม.๓๙+๑๕๙ LT. ปริมาณงาน ๔๘.๐๐ ต้น 08/12/2563 พง.e-b/33/2564 แขวงทางหลวงพังงา
15 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๖๘+๓๒๐ - กม.๘๗๐+๐๐๐ RT. (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน ๒.๐๐ แห่ง 14/12/2563 พง.e-b/26/2564 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 41 รายการ