f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข 7109 จำนวน 1 รายการ 08/11/2566 พง.1/2567 แขวงทางหลวงพังงา
2 ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 1 รายการ 17/08/2566 327/30/66/ซ.046 แขวงทางหลวงพังงา
3 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอน บางเหรียง - พนม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๔๕+๒๗๙ ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๒๒๔,๑๑๒.๐๐ ตร.ม. 12/07/2566 327/-/66/จ.046 แขวงทางหลวงพังงา
4 ซื้ออะไหล่ จำนวน 5 รายการ 02/05/2566 327/30/66/ซ.029 แขวงทางหลวงพังงา
5 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกโคกเคียน - เขาศก ระหว่าง กม.๒๘+๐๐๐ - กม.๓๒+๒๙๐ LT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๓,๘๐๐.๐๐ เมตร 02/12/2565 พง.e-b/21/2566 แขวงทางหลวงพังงา
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 27/10/2565 327/60/66/ซ.007 แขวงทางหลวงพังงา
7 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก - บางสวรรค์ ระหว่าง กม.๔+๘๐๖ - กม.๘+๙๖๐ RT. ปริมาณงาน ๕๘,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. 07/11/2565 พง.e-b/ 6 /2566 แขวงทางหลวงพังงา
8 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอน บางหล่อ – อ่าวลึก ที่ กม.๑๒๙+๗๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 06/06/2565 พง.e-b/16/2565 แขวงทางหลวงพังงา
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 19/05/2565 327/40/65/ซ.154 แขวงทางหลวงพังงา
10 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอน บางหล่อ – อ่าวลึก ที่ กม.๑๒๙+๗๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 05/05/2565 พง.e-b/15/2565 แขวงทางหลวงพังงา
11 จ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๑๙๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขาต่อ - ปลายพระยา ระหว่าง กม.๙+๐๒๐ - กม.๑๐+๕๐๐ (รวมงานปรับปรุงทางแยก) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 24/12/2564 พง.e-b/ 2 /2565 แขวงทางหลวงพังงา
12 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข ๗๑๑๒ จำนวน ๑ คัน 04/11/2564 พง.1/2565 แขวงทางหลวงพังงา
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 16/07/2564 327/60/64/ซ.231 แขวงทางหลวงพังงา
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 29/06/2564 327/60/64/ซ.209 แขวงทางหลวงพังงา
15 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 14 รายการ และวัสดุชำรุด จำนวน 60 รายการ 17/05/2564 ขต/พง.1/2564 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 45 รายการ