f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกโคกเคียน - เขาศก ระหว่าง กม.๒๘+๐๐๐ - กม.๓๒+๒๙๐ LT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๓,๘๐๐.๐๐ เมตร 30/05/2566 พง.23/2566 แขวงทางหลวงพังงา
2 จ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ-นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๙๓+๑๖๐ - กม.๘๙๘+๖๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๔,๑๙๒.๐๐ เมตร 17/02/2566 พง.17/2566 แขวงทางหลวงพังงา
3 จ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๕๔+๗๒๐ - กม.๙๑๒+๗๐๐ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๑๗๒.๒๘๓๕ 17/02/2566 พง.16/2566 แขวงทางหลวงพังงา
4 จ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พังงา - ทับปุด ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔+๓๕๑ - กม.๑๗+๖๑๔ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๕๕๐.๐๐ เมตร 15/02/2566 พง.15/2566 แขวงทางหลวงพังงา
5 งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้าง เพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางหล่อ - อ่าวลึก ระหว่าง กม.๑๒๕+๑๘๐ - กม.๑๒๗+๘๔๕ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 29/05/2566 พง.13/2566 แขวงทางหลวงพังงา
6 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอน อ่าวเคย - บางนายสี ระหว่าง กม.๗๖๓+๑๒๕ - กม.๗๖๓+๒๒๕ RT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 15/02/2566 พง.8/2566 แขวงทางหลวงพังงา
7 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๙๔+๐๐๐ - กม.๙๐๐+๘๕๐ (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน ๕๒,๕๒๐.๐๐ ตร.ม. 15/02/2566 พง.10/2566 แขวงทางหลวงพังงา
8 จ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4197 ตอน เขาต่อ - ปลายพระยา ระหว่าง กม.10+500 - กม.11+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/05/2566 พง.12/2566 แขวงทางหลวงพังงา
9 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางเหรียง - พนม ระหว่าง กม.๑๗+๓๕๐ - กม.๒๓+๑๗๐ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 28/02/2566 พง.4/2566 แขวงทางหลวงพังงา
10 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 401 ่ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาศก - พนม ระหว่าง กม. 64+400 - 67+650 ปริมาณงาน 35,200 ตร.ม. 28/02/2566 พง.7/2566 แขวงทางหลวงพังงา
11 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางหล่อ - อ่าวลึก ระหว่าง กม.๑๓๒+๒๒๐ - กม.๑๓๕+๒๒๐ ปริมาณงาน ๓๗,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. 15/02/2566 พง.6/2566 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ