f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงพังงา ประกาศขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข 7109 จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 4) 12/06/2567 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงพังงา ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร-ยานพาหนะชำรุด จำนวน 38 รายการ 14/05/2567 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงพังงา ประกาศขายทอดตลาดรถตำรวจวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข 7109 จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 3) 19/04/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงพังงา ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 29 รายการ และวัสดุชำรุด จำนวน 9 รายการ 12/02/2567 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงพังงา ประกาศขายทอดตลาดรถตำรวจวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข 7109 จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) 13/02/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงพังงา ประกาศขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข 7109 จำนวน 1 รายการ 08/11/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงพังงา ประกาศขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข 7112 จำนวน 1 คัน 19/10/2565 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงพังงา ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร-ยานพาหนะชำรุด จำนวน ๓๑ รายการ 14/02/2565 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงพังงา ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข 7112 จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) 06/01/2565 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงพังงา ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข ๗๑๑๒ จำนวน ๑ คัน 04/11/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงพังงา ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและวัสดุชำรุด (ครั้งที่ ๒) 18/05/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงพังงา ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 14 รายการ และวัสดุชำรุด จำนวน 60 รายการ 17/05/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงพังงา ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข ๗๑๐๕ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๓) 21/11/2562 50,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงพังงา ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข ๗๑๐๕ จำนวน ๑ คัน 10/10/2562 56,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงพังงา ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข ๗๑๐๕ จำนวน ๑ คัน 04/09/2562 80,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 22 รายการ