f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงพังงา ประกาศขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข 7112 จำนวน 1 คัน 19/10/2565 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงพังงา ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร-ยานพาหนะชำรุด จำนวน ๓๑ รายการ 14/02/2565 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงพังงา ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข 7112 จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) 06/01/2565 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงพังงา ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข ๗๑๑๒ จำนวน ๑ คัน 04/11/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงพังงา ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและวัสดุชำรุด (ครั้งที่ ๒) 18/05/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงพังงา ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 14 รายการ และวัสดุชำรุด จำนวน 60 รายการ 17/05/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงพังงา ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข ๗๑๐๕ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๓) 21/11/2562 50,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงพังงา ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข ๗๑๐๕ จำนวน ๑ คัน 10/10/2562 56,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงพังงา ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข ๗๑๐๕ จำนวน ๑ คัน 04/09/2562 80,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงพังงา ประกาศขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข ๗๑๐๔ จำนวน ๑ คัน 23/07/2562 50,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงพังงา ประกาศขายทอดตลาด รถวิทยุตรวจการ หมายเลข 7104 จำนวน 1 คัน 15/03/2562 120,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงพังงา ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข 7104 จำนวน 1 คัน 14/02/2562 200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงพังงา ประกาศยกเลิกขายทอดตลาด รถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข 7108 จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 3 04/02/2562 140,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงพังงา ขายทอดตลาด รถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข 7104 จำนวน 1 คัน 21/01/2562 200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงพังงา ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข 7108 จำนวน 1 คัน 29/11/2561 180,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 16 รายการ