f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
71 15/09/2563 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกโคกเคียน - เขาศก ตอน ๒ ที่ กม.๒๔+๙๖๒ RT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
72 15/09/2563 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกโคกเคียน - เขาศก ตอน ๑ ที่ กม.๖+๕๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
73 15/09/2563 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ตอน ๑ ที่ กม.๙๐๐+๑๒๐ RT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
74 15/09/2563 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ตอน ๒ ที่ กม.๘๙๘+๖๕๗ LT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
75 15/09/2563 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ตอน ๓ ที่ กม.๙๑๑+๙๔๕ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
76 20/04/2563 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนพังงา – ทับปุด ระหว่าง กม. ๐+๙๔๕ - กม.๒๐+๗๙๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๓๔๑ ต้น ภายใต้โครงการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว (พังงา–ทับปุด) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
77 20/04/2563 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พังงา – ทับปุด ระหว่าง กม.๐+๙๕๕ - กม.๒๐+๗๙๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๒๘๖ ต้น ภายใต้โครงการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว (พังงา – ทับปุด) ยกเลิกแผน
78 03/04/2563 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พังงา - ทับปุด ระหว่าง กม.๑๐+๖๖๐ – กม.๑๔+๐๔๐ RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๒๖,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
79 02/04/2563 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาทำการ ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓–๖) หมวดทางหลวงคุระบุรี แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๑ หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
80 02/04/2563 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓–๖) หมวดทางหลวงตะกั่วป่า แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๑ หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 71 ถึง 80 จาก 117 รายการ