f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
41 30/11/2564 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก - บางสวรรค์ ระหว่าง กม.๑+๐๐๐ - กม.๔+๘๐๐ RT. ปริมาณงาน ๔๙,๙๐๐.๐๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
42 30/11/2564 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นบปริง - นิคม ระหว่าง กม.๔+๘๑๐ - กม.๗+๙๔๐ ปริมาณงาน ๓๑,๓๐๐.๐๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
43 30/11/2564 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พังงา - ทับปุด ระหว่าง กม.๑๗+๕๑๐- กม.๒๑+๕๙๕ RT. ปริมาณงาน ๔๐,๖๔๐.๐๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
44 30/11/2564 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก - บางสวรรค์ ระหว่าง กม.๒๕+๖๙๓ - กม.๒๘+๘๗๙ RT. ปริมาณงาน ๔๐,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
45 30/11/2564 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๖๔+๑๓๕ - กม.๘๖๘+๖๕๐ LT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
46 30/11/2564 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พังงา - ทับปุด ระหว่าง กม.๑๐+๖๐๐ - กม.๑๕+๔๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
47 29/11/2564 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมากิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอน บางเหรียง –พนม ระหว่าง กม.๑๔+๙๐๐ - กม.๑๖+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
48 29/11/2564 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๑๙๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขาต่อ - ปลายพระยา ระหว่าง กม.๙+๐๒๐ - กม.๑๐+๕๐๐ (รวมงานปรับปรุงทางแยก) ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
49 24/11/2564 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจทางหลวง ตามแบบเลขที่ ๙๒๖๔/๕๒ และ ม ๐๕๐/๕๑ (ก) ภายในสถานีตำรวจทางหลวง ๑ กองกำกับการ ๗ กองบังคับการตำรวจทางหลวง จ.พังงา ปริมาณงาน ๑ หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
50 09/11/2564 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาโครงการยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง) ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ-นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๕๔+๕๘๓-กม.๙๑๔+๙๔๕ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๙๘๕.๐๐ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 41 ถึง 50 จาก 146 รายการ