f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 21/03/2565 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอน บางหล่อ - อ่าวลึก ที่ กม.๑๒๙+๗๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 01/12/2564 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ระหว่าง กม.๙๐๘+๙๐๐- กม.๙๑๐+๘๓๔ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 01/12/2564 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ- นาเหนือ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘๘๙+๐๐๐ - กม.๘๙๑+๓๔๐ LT. ปริมาณงาน ๖๖.๐๐ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 01/12/2564 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอน อ่าวเคย - บางนายสี ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๙๒ +๙๔๓ - กม.๖๙๘+๖๖๗ LT. ปริมาณงาน ๑๖๐.๐๐ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 01/12/2564 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางหล่อ - อ่าวลึก ระหว่าง กม.๑๔๘+๙๗๗-กม.๑๕๐+๖๒๒ RT. ปริมาณงาน ๔๘.๐๐ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 01/12/2564 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นาเหนือ - บางคราม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒๑+๑๐๐ LT. RT. ปริมาณงาน ๒,๖๔๐.๐๐ อัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 01/12/2564 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกโคกเคียน - เขาศก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕+๕๗๙- กม.๗+๑๙๙ LT. ปริมาณงาน ๔๖.๐๐ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 01/12/2564 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอนอ่าวเคย- บางนายสี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗๐๖+๐๙๒ - กม.๗๐๗+๓๙๔ (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน ๓๒๔.๐๐ เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 01/12/2564 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ- นาเหนือ บริเวณทางแยก กม.๙๑๑+๔๕๘ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 30/11/2564 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางหล่อ - อ่าวลึก ระหว่าง กม.๑๓๕+๒๒๐ - กม.๑๓๙+๔๗๐ ปริมาณงาน ๕๑,๕๗๐.๐๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 146 รายการ