f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 16/11/2563 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 12/11/2563 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก - บางสวรรค์ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๗+๐๐๐ - กม.๓๗+๒๐๐ LT. ปริมาณงาน ๓,๙๕๘.๐๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 12/11/2563 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมางานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๔ ตอน นาเหนือ - เขาคราม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๙๔๓+๖๔๐ - กม.๙๔๔+๔๐๐ (เป็นแห่ง ๆ ) ปริมาณงาน ๙๔.๕๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 12/11/2563 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมางานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาศก - พนม ตอน ๕ ระหว่าง กม.๕๙+๐๐๐ - กม.๕๙+๔๗๒ LT., RT. ปริมาณงาน ๙๔๔.๐๐ เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 12/11/2563 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมางานไฟสัญญาณจราจร (Traffic Signal) บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ตอน ๓ บริเวณทางแยก กม.๘๖๙+๓๔๔ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 12/11/2563 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นบปริง - นิคม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘+๐๐๐ - กม.๑๓+๙๖๓ ปริมาณงาน ๒,๗๔๓.๐๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 12/11/2563 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมางานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอน อ่าวเคย - บางนายสี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗๑๘+๐๖๘ - กม.๗๒๐+๘๐๐(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑,๐๓๒.๐๐ เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 11/11/2563 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาศก - พนม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๗+๖๕๐ - กม.๖๔+๑๐๐ (เป็นแห่ง ๆ ) ปริมาณงาน ๑,๕๘๐.๐๐ อัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 10/11/2563 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาศก - พนม ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๗+๔๖๗ - กม.๓๙+๑๕๙ LT. ปริมาณงาน ๔๘.๐๐ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 10/11/2563 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาศก - พนม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๒+๔๙๒ - กม.๓๗+๑๔๗ ปริมาณงาน ๒,๐๓๖.๐๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 117 รายการ