f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 19/03/2567 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวงระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางหล่อ - อ่าวลึก ระหว่าง กม.๑๒๑+๐๐๐ - กม.๑๒๓+๖๕๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 15/03/2567 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๒๘๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้ากระโสม ระหว่าง กม.๐+๐๓๒ - กม.๑+๐๘๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑๘,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 15/03/2567 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอน อ่าวเคย - บางนายสี ระหว่าง กม.๗๖๔+๔๔๕ - กม.๗๖๕+๑๐๔ ปริมาณงาน ๑๔,๗๐๐.๐๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 15/03/2567 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘๖๘+๓๘๙ - กม.๘๖๘+๕๐๙ LT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 15/03/2567 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาศก - พนม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๗+๓๐๐ – กม.๖๔+๘๖๕ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๖๙,๖๐๐.๐๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 15/03/2567 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4118 ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางเหรียง - พนม ระหว่าง กม.24+800 - กม.31+820 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๕๕,๕๓๐.๐๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 15/03/2567 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกโคกเคียน - เขาศก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘+๑๐๐-กม.๑๓+๐๐๐ ปริมาณงาน ๔๙,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 15/03/2567 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พังงา-ทับปุด ระหว่าง กม.๑๔+๐๘๕-กม.๑๗+๔๒๗ RT. ปริมาณงาน ๓๖,๘๕๐.๐๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 15/03/2567 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๘๖๘+๗๔๐ - กม.๘๗๐+๗๐๐ LT. ปริมาณงาน ๒๓,๖๕๐.๐๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 15/03/2567 แขวงทางหลวงพังงา งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางเหรียง - พนม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๙+๕๑๐-กม.๔๓+๐๐๐ ปริมาณงาน ๓๑,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 175 รายการ