f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 10,000 ลิตร 09/02/2567 327/35/67/ซ.102 แขวงทางหลวงพังงา
107 ซื้อยางแอสฟัลท์ จำนวน 2 รายการ 09/02/2567 327/60/67/ซ.101 แขวงทางหลวงพังงา
108 ซื้อไฟกระพริบฉุกเฉินโซล่าเซลล์ ขนาด 300 มม. แบบ 2 ดวงโคม LED จำนวน 170 ดวง ต่อ 1 ดวงโคม สีเหลือง ( พร้อมฐานควบคุมสำหรับใส่แบตตเตอรี่ ขนาด 12V 22A ) จำนวน 1 ชุด 06/02/2567 327/45/67/ซ.095 แขวงทางหลวงพังงา
109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 06/02/2567 327/60/67/ซ.096 แขวงทางหลวงพังงา
110 ซื้อหิน จำนวน 2 รายการ 02/02/2567 327/60/67/ซ.094 แขวงทางหลวงพังงา
111 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 01/02/2567 327/85/67/ซ.090 แขวงทางหลวงพังงา
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 01/02/2567 327/85/67/ซ.089 แขวงทางหลวงพังงา
113 จ้างผลิตป้ายเตือนไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จำนวน 2 รายการ 30/01/2567 327/-/67/จ.013 แขวงทางหลวงพังงา
114 ซื้อหลักล้มลุกคาดแถบสะท้อนแสงสีขาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 ซม. สูง 75 ซม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 440 อัน 30/01/2567 327/60/67/ซ.088 แขวงทางหลวงพังงา
115 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,470 ลิตร 25/01/2567 327/35/67/ซ.087 แขวงทางหลวงพังงา
116 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 25/01/2567 327/60/67/ซ.086 แขวงทางหลวงพังงา
117 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 25/01/2567 327/45/67/ซ.085 แขวงทางหลวงพังงา
118 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 23/01/2567 327/85/67/ซ.081 แขวงทางหลวงพังงา
119 ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จำนวน 2 รายการ 15/01/2567 327/60/67/ซ.078 แขวงทางหลวงพังงา
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 12/01/2567 327/60/67/ซ.077 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 106 ถึง 120 จาก 784 รายการ