f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อตลับหมึก HP Laser Jet 81A จำนวน 1 ตลับ 20/06/2566 327/40/66/ซ.186 แขวงทางหลวงพังงา
107 ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง หน้า-หลัง ด้านละ 4 แถบ (แบบล็อคด้านข้าง) จำนวน 30 ตัว 19/06/2566 327/60/66/ซ.185 แขวงทางหลวงพังงา
108 ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ 15/06/2566 327/30/66/ซ.034 แขวงทางหลวงพังงา
109 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 44-9954-17-0 จำนวน 8 รายการ 15/06/2566 327/-/66/จ.021 แขวงทางหลวงพังงา
110 จ้างผลิตป้ายสัญญาณเตือนทางโค้งกระพริบโซ่ล่าเซลล์ ขนาด 0.60x0.75 ม. ชนิดสติ๊กเกอร์ Dimond Grade โซล่าเซลล์ ขนาด 20W แบตเตอรี่ ขนาด 12V 12Ah พร้อมเสาป้าย O4 x 3.50 ม. จำนวน 16 ชุด 15/06/2566 327/-/66/จ.044 แขวงทางหลวงพังงา
111 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พังงา-ทับปุด ที่ กม.๑๘+๙๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 15/06/2566 327/-/66/จ.042 แขวงทางหลวงพังงา
112 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ 14/06/2566 327/05/66/ซ.181 แขวงทางหลวงพังงา
113 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ 13/06/2566 327/30/66/ซ.033 แขวงทางหลวงพังงา
114 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 13/06/2566 327/05/66/ซ.180 แขวงทางหลวงพังงา
115 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 12/06/2566 327/05/66/ซ.179 แขวงทางหลวงพังงา
116 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 12/06/2566 327/05/66/ซ.178 แขวงทางหลวงพังงา
117 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 12/06/2566 327/05/66/ซ.177 แขวงทางหลวงพังงา
118 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 1 รายการ 12/06/2566 327/05/66/ซ.176 แขวงทางหลวงพังงา
119 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 12/06/2566 327/05/66/ซ.175 แขวงทางหลวงพังงา
120 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ 12/06/2566 327/05/66/ซ.174 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 106 ถึง 120 จาก 599 รายการ