f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อตลับหมึก Brother Hl-L2370 DN สีดำ จำนวน 2 ตลับ 09/08/2566 327/40/66/ซ.238 แขวงทางหลวงพังงา
92 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ 09/08/2566 327/85/66/ซ.237 แขวงทางหลวงพังงา
93 ซื้อยางรถ จำนวน 2 รายการ 08/08/2566 327/30/66/ซ.043 แขวงทางหลวงพังงา
94 จ้างเหมาทำการถางป่าด้วยเครื่องจักร ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอน อ่าวลึก - บางสวรรค์ ระหว่าง กม.๑๙+๐๐๐ - กม.๒๓+๐๐๐ LT. (ขาเข้าสุราษฎร์ธานี) ปริมาณงาน ๓๗,๐๓๐.๐๐ ตร.ม. 09/08/2566 327/-/66/จ.053 แขวงทางหลวงพังงา
95 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๗๗+๕๙๔ - กม.๘๗๙+๕๕๘ LT. ปริมาณงาน ๗๖๙.๐๐ ตร.ม. 16/08/2566 พง.29/2566 แขวงทางหลวงพังงา
96 ซื้อกระดานไม้ก๊อก (120x240 ซม.) จำนวน 2 แผ่น 04/08/2566 327/40/66/ซ.234 แขวงทางหลวงพังงา
97 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 10,000 ลิตร 03/08/2566 327/35/66/ซ.233 แขวงทางหลวงพังงา
98 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ 03/08/2566 327/30/66/ซ.041 แขวงทางหลวงพังงา
99 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเตือนทางโค้ง แบบไฟกระพริบโซล่าเซลส์ ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๗๕ ม. ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า - บางสัก ระหว่าง กม.๗๗๘+๗๓๘ - กม.๗๗๘+๘๘๘ และ ระหว่าง กม.๗๘๒+๖๘๗ - กม.๗๘๒+๘๓๒ ปริมาณงาน ๑๕.๐๐ ต้น 03/08/2566 พง.28/2566 แขวงทางหลวงพังงา
100 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,350 ลิตร 25/07/2566 327/35/66/ซ.232 แขวงทางหลวงพังงา
101 ซื้อหิน จำนวน 2 รายการ 25/07/2566 327/60/66/ซ.231 แขวงทางหลวงพังงา
102 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 25/07/2566 327/85/66/ซ.230 แขวงทางหลวงพังงา
103 จ้างเหมาทำงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงภายในติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด 160 KVA. สถานีตำรวจทางหลวง ๑ กองกำกับการ ๗ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/07/2566 327/-/66/จ.051 แขวงทางหลวงพังงา
104 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าเกาะกลางและขอบไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๕ ตอน นาเหนือ - บางครามระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒๑+๓๘๑ และ ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอน อ่าวลึก - บางสวรรค์ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๓๗+๒๐๐ ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๒๕๔,๗๔๗.๐๐ ตร.ม. 24/07/2566 327/-/66/จ.050 แขวงทางหลวงพังงา
105 ซื้อสีตีเส้นจราจร จำนวน 3 รายการ 21/07/2566 327/60/66/ซ.228 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 91 ถึง 105 จาก 638 รายการ