f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 20/12/2566 327/60/67/ซ.059 แขวงทางหลวงพังงา
77 ซื้อบาริเออร์พลาสติก 50 x 100 x 80 ซม. พร้อมสกรีนชื่อหน่วยงาน มอก.816-2556 จำนวน 20 อัน 18/12/2566 327/60/67/ซ.058 แขวงทางหลวงพังงา
78 ซื้อรองเท้าบูททรงสูง จำนวน 27 คู่ 13/12/2566 327/86/67/ซ.057 แขวงทางหลวงพังงา
79 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 13/12/2566 327/60/67/ซ.056 แขวงทางหลวงพังงา
80 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 10,000 ลิตร 08/12/2566 327/35/67/ซ.054 แขวงทางหลวงพังงา
81 ซื้อยางแอสฟัลท์ จำนวน 3 รายการ 06/12/2566 327/60/67/ซ.052 แขวงทางหลวงพังงา
82 จ้างผลิตแผ่นป้ายจราจร ชนิดแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนา 1.2 มม. ติดแผ่นสะท้อนแสง ชนิด DIAMOND GRADE จำนวน 8 รายการ 04/12/2566 327/-/67/จ.008 แขวงทางหลวงพังงา
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 04/12/2566 327/60/67/ซ.051 แขวงทางหลวงพังงา
84 ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 6 รายการ 30/11/2566 327/30/67/ซ.005 แขวงทางหลวงพังงา
85 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 77-6238-22-3 จำนวน 3 รายการ 30/11/2566 327/-/67/จ.006 แขวงทางหลวงพังงา
86 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนแยกโคกเคียน - เขาศก ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๓๒+๔๙๒ ปริมาณงาน ๑๖๓,๔๐๐.๐๐ ตร.ม. 01/12/2566 327/-/67/จ.006 แขวงทางหลวงพังงา
87 ซื้อยางมะตอยผสมเสร็จ จำนวน 700 ถุง 29/11/2566 327/60/67/ซ.050 แขวงทางหลวงพังงา
88 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 28/11/2566 327/70/67/ซ.045 แขวงทางหลวงพังงา
89 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 28/11/2566 327/40/67/ซ.044 แขวงทางหลวงพังงา
90 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,700 ลิตร 24/11/2566 327/35/67/ซ.043 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 76 ถึง 90 จาก 721 รายการ