f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 11/07/2566 327/60/66/ซ.214 แขวงทางหลวงพังงา
77 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอน บางเหรียง - พนม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๔๕+๒๗๙ ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๒๒๔,๑๑๒.๐๐ ตร.ม. 12/07/2566 327/-/66/จ.046 แขวงทางหลวงพังงา
78 ซื้อยางล้อรถ จำนวน 1 รายการ 10/07/2566 327/30/66/ซ.040 แขวงทางหลวงพังงา
79 จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองบางดินสอ-นาเหนือ ปริมาณงาน 22 ต้น 17/07/2566 พง.27/2566 แขวงทางหลวงพังงา
80 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 06/07/2566 327/60/66/ซ.212 แขวงทางหลวงพังงา
81 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 06/07/2566 327/45/66/ซ.211 แขวงทางหลวงพังงา
82 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 06/07/2566 327/40/66/ซ.210 แขวงทางหลวงพังงา
83 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 30/06/2566 327/45/66/ซ.208 แขวงทางหลวงพังงา
84 ซื้อเสื้อกันฝนสะท้อนแสง แบบแยกส่วนแถบ 3 M จำนวน 30 ชุด 30/06/2566 327/86/66/ซ.207 แขวงทางหลวงพังงา
85 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 10,000 ลิตร 29/06/2566 327/35/66/ซ.206 แขวงทางหลวงพังงา
86 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน อ่าวเคย - บางนายสี ระหว่างกม.๗๐๑+๔๘๐ - กม.๗๑๕+๙๒๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑,๒๒๒.๐๕ ตร.ม. 07/07/2566 พง.25.2566 แขวงทางหลวงพังงา
87 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 28/06/2566 327/30/66/ซ.037 แขวงทางหลวงพังงา
88 จ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอน แยกโคกคียน - เขาศก ระหว่าง กม.๒๓+๖๖๓ - กม.๒๓+๘๖๓ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๒๕๒.๐๐ ม. 07/07/2566 พง.26/2566 แขวงทางหลวงพังงา
89 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 28/06/2566 327/40/66/ซ.205 แขวงทางหลวงพังงา
90 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 28/06/2566 327/60/66/ซ.204 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 76 ถึง 90 จาก 599 รายการ