f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๒๘๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้ากระโสม ระหว่าง กม.๐+๐๓๒ - กม.๑+๐๘๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑๘,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. 07/05/2567 พง.9 /2567 แขวงทางหลวงพังงา
62 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอน อ่าวเคย - บางนายสี ระหว่าง กม.๗๖๔+๔๔๕ - กม.๗๖๕+๑๐๔ ปริมาณงาน ๑๔,๗๐๐.๐๐ ตร.ม. 07/05/2567 พง.5/2567 แขวงทางหลวงพังงา
63 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 22/03/2567 327/60/67/ซ.125 แขวงทางหลวงพังงา
64 ซื้อหิน 3/8 จำนวน 40 ลบ.ม. 22/03/2567 327/60/67/ซ.124 แขวงทางหลวงพังงา
65 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 19/03/2567 327/85/67/ซ.120 แขวงทางหลวงพังงา
66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 19/03/2567 327/60/67/ซ.119 แขวงทางหลวงพังงา
67 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 18/03/2567 327/60/67/ซ.118 แขวงทางหลวงพังงา
68 ซื้อเชือกใยยักษ์ 26 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว จำนวน 76 กิโลกรัม 18/03/2567 327/86/67/ซ.117 แขวงทางหลวงพังงา
69 จ้างเหมางานปรับปรุงจุดเสี่ยง ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอนควบคุม 0100 ตอน นบปริง - นิคม ที่กม.7+800,กม.11+180 ปริมาณงาน 2 แห่ง 19/03/2567 327/-/67/จ.020 แขวงทางหลวงพังงา
70 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 13/03/2567 327/85/67/ซ.15 แขวงทางหลวงพังงา
71 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ 13/03/2567 327/30/67/ซ.021 แขวงทางหลวงพังงา
72 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 10,000 ลิตร 05/03/2567 327/35/67/ซ.114 แขวงทางหลวงพังงา
73 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 74-6087-05-5 จำนวน 4 รายการ 05/03/2567 327/-/67/จ.016 แขวงทางหลวงพังงา
74 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 44-9823-16-6 จำนวน 6 รายการ 04/03/2567 327/-/67/จ.015 แขวงทางหลวงพังงา
75 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 04/03/2567 327/45/67/ซ.112 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 61 ถึง 75 จาก 766 รายการ