f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ 25/01/2565 327/70/65/ซ.077 แขวงทางหลวงพังงา
62 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 10,000 ลิตร 24/01/2565 327/35/65/ซ.076 แขวงทางหลวงพังงา
63 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 12/01/2565 327/60/65/ซ.073 แขวงทางหลวงพังงา
64 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 12/01/2565 327/60/65/ซ.072 แขวงทางหลวงพังงา
65 จ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอน อ่าวลึก - บางสวรรค์ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๓๗+๒๐๐ (เป็นแห่ง ๆ ) ปริมาณงาน ๖๙.๑๒ ตร.ม. 18/01/2565 พง.4/2565 แขวงทางหลวงพังงา
66 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจทางหลวง ตามแบบเลขที่ ๙๒๖๔/๕๒ และ ม ๐๕๐/๕๑ (ก) ภายในสถานีตำรวจทางหลวง ๑ กองกำกบการ ๗ กองบังคับการตำรวจทางหลวง จ.พังงา ปริมาณงาน ๑ หลัง 14/02/2565 พง.22/2565 แขวงทางหลวงพังงา
67 งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๑๙๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขาต่อ – ปลายพระยา ระหว่าง กม.๙+๐๒๐ - กม.๑๐+๕๐๐ (รวมงานปรับปรุงทางแยก) ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 08/02/2565 พง.21/2565 แขวงทางหลวงพังงา
68 งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ระหว่าง กม.๙๐๘+๙๐๐- กม.๙๑๐+๘๓๔ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 31/01/2565 พง.19/2565 แขวงทางหลวงพังงา
69 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พังงา - ทับปุด ระหว่าง กม.๑๗+๕๑๐ - กม.๒๑+๕๙๕ RT. ปริมาณงาน ๔๐,๖๔๐.๐๐ ตร.ม. 03/02/2565 พง.20/2565 แขวงทางหลวงพังงา
70 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก-บางสวรรค์ ระหว่าง กม.๑+๐๐๐- กม.๔+๘๐๐ RT. ปริมาณงาน ๔๙,๙๐๐.๐๐ ตร.ม. 21/01/2565 พง.9/2565 แขวงทางหลวงพังงา
71 งานจ้างเหมากิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอน บางเหรียง - พนม ระหว่าง กม.๑๔+๙๐๐ - กม.๑๖+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 24/01/2565 พง.10/2565 แขวงทางหลวงพังงา
72 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นบปริง - นิคม ระหว่าง กม.๔+๘๑๐ - กม.๗+๙๔๐ ปริมาณงาน ๓๑,๓๐๐.๐๐ ตร.ม 20/01/2565 พง.7/2565 แขวงทางหลวงพังงา
73 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางหล่อ - อ่าวลึก ระหว่าง กม.๑๓๕+๒๒๐ – กม.๑๓๙+๔๗๐ ปริมาณงาน ๕๑,๕๗๐.๐๐ ตร.ม. 21/01/2565 พง.8/2565 แขวงทางหลวงพังงา
74 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอน อ่าวเคย - บางนายสี ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๙๒ +๙๔๓ -กม.๖๙๘+๖๖๗ LT. ปริมาณงาน ๑๖๐.๐๐ ต้น 31/01/2565 พง.17/2565 แขวงทางหลวงพังงา
75 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘๘๙+๐๐๐ - กม.๘๙๑+๓๔๐ LT. ปริมาณงาน ๖๖.๐๐ ต้น 31/01/2565 พง.16/2565 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 61 ถึง 75 จาก 211 รายการ