f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 17/02/2565 327/85/65/ซ.098 แขวงทางหลวงพังงา
47 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 17/02/2565 327/40/65/ซ.097 แขวงทางหลวงพังงา
48 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 10,000 ลิตร 14/02/2565 327/35/65/ซ.095 แขวงทางหลวงพังงา
49 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 2 รายการ 14/02/2565 327/70/65/ซ.094 แขวงทางหลวงพังงา
50 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 14/02/2565 327/40/65/ซ.093 แขวงทางหลวงพังงา
51 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 14/02/2565 327/85/65/ซ.092 แขวงทางหลวงพังงา
52 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 14/02/2565 327/60/65/ซ.091 แขวงทางหลวงพังงา
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 08/02/2565 327/60/65/ซ.090 แขวงทางหลวงพังงา
54 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 03/02/2565 327/85/65/ซ.087 แขวงทางหลวงพังงา
55 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 03/02/2565 327/85/65/ซ.086 แขวงทางหลวงพังงา
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 02/02/2565 327/60/65/ซ.085 แขวงทางหลวงพังงา
57 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 28/01/2565 327/86/65/ซ.084 แขวงทางหลวงพังงา
58 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,740 ลิตร 25/01/2565 327/35/65/ซ.081 แขวงทางหลวงพังงา
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/01/2565 327/60/65/ซ.079 แขวงทางหลวงพังงา
60 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ 25/01/2565 327/70/65/ซ.078 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 46 ถึง 60 จาก 211 รายการ