f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อหินใหญ่ 5/8 จำนวน 20 ลบ.ม. 16/08/2566 327/60/66/ซ.244 แขวงทางหลวงพังงา
47 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 44-9330-14-8 จำนวน 1 รายการ 15/08/2566 327/-/66/จ.029 แขวงทางหลวงพังงา
48 ซื้อยางรถ จำนวน 2 รายการ 15/08/2566 327/30/66/ซ.045 แขวงทางหลวงพังงา
49 ซื้อโคมไฟสัญญาณจราจร แบบกระพริบ (SOLAR CELL) ขนาด O 300 มม. รุ่น LED 270 ดวง แผงโซล่าเซลส์ 20W พร้อมเสา ขนาด O 4" ยาว 4 ม. จำนวน 6 ชุด 15/08/2566 327/45/66/ซ.242 แขวงทางหลวงพังงา
50 ซื้อน็อตการ์ดเรลยาว (ชุบกัลวาไนท์) จำนวน 100 ชุด 09/08/2566 327/60/66/ซ.240 แขวงทางหลวงพังงา
51 ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีขาว 36 ชนิด (Very High Intensity Grade) มอก.606-2549 จำนวน 50 หลา 09/08/2566 327/60/66/ซ.239 แขวงทางหลวงพังงา
52 ซื้อตลับหมึก Brother Hl-L2370 DN สีดำ จำนวน 2 ตลับ 09/08/2566 327/40/66/ซ.238 แขวงทางหลวงพังงา
53 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ 09/08/2566 327/85/66/ซ.237 แขวงทางหลวงพังงา
54 ซื้อยางรถ จำนวน 2 รายการ 08/08/2566 327/30/66/ซ.043 แขวงทางหลวงพังงา
55 จ้างเหมาทำการถางป่าด้วยเครื่องจักร ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอน อ่าวลึก - บางสวรรค์ ระหว่าง กม.๑๙+๐๐๐ - กม.๒๓+๐๐๐ LT. (ขาเข้าสุราษฎร์ธานี) ปริมาณงาน ๓๗,๐๓๐.๐๐ ตร.ม. 09/08/2566 327/-/66/จ.053 แขวงทางหลวงพังงา
56 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๗๗+๕๙๔ - กม.๘๗๙+๕๕๘ LT. ปริมาณงาน ๗๖๙.๐๐ ตร.ม. 16/08/2566 พง.29/2566 แขวงทางหลวงพังงา
57 ซื้อกระดานไม้ก๊อก (120x240 ซม.) จำนวน 2 แผ่น 04/08/2566 327/40/66/ซ.234 แขวงทางหลวงพังงา
58 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 10,000 ลิตร 03/08/2566 327/35/66/ซ.233 แขวงทางหลวงพังงา
59 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ 03/08/2566 327/30/66/ซ.041 แขวงทางหลวงพังงา
60 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเตือนทางโค้ง แบบไฟกระพริบโซล่าเซลส์ ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๗๕ ม. ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า - บางสัก ระหว่าง กม.๗๗๘+๗๓๘ - กม.๗๗๘+๘๘๘ และ ระหว่าง กม.๗๘๒+๖๘๗ - กม.๗๘๒+๘๓๒ ปริมาณงาน ๑๕.๐๐ ต้น 03/08/2566 พง.28/2566 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 46 ถึง 60 จาก 599 รายการ