f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางหล่อ - อ่าวลึก ระหว่าง กม.๑๒๔+๔๕๐ - กม.๑๒๕+๑๘๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 08/05/2567 พง.15 /2567 แขวงทางหลวงพังงา
47 จ้างเหมางานไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนเขาศก - พนม ตอน ๓ บริเวณทางแยก กม.๗๓+๖๗๒.๑๑๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 09/05/2567 พง.23/2567 แขวงทางหลวงพังงา
48 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๔๑๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นาเหนือ - บางคราม บริเวณ กม.๑๔+๗๕๐, กม.๑๘+๒๕๐ ปริมาณงาน ๒.๐๐ แห่ง 08/05/2567 พง.17/2567 แขวงทางหลวงพังงา
49 งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางเหรียง - พนม ระหว่าง กม.๓๒+๐๐๐ – กม.๓๓+๙๒๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 07/05/2567 พง.3/2567 แขวงทางหลวงพังงา
50 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพานะ หมายเลข 44-0902-18-9 จำนวน 10 รายการ 28/03/2567 327/-/67/จ.019 แขวงทางหลวงพังงา
51 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 44-9822-16-5 จำนวน 7 รายการ 28/03/2567 327/-/67/จ.018 แขวงทางหลวงพังงา
52 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางหล่อ - อ่าวลึก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๓๕+๒๕๕ - กม.๑๔๘+๙๒๕ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน ๓๓๖.๐๐ ต้น 08/05/2567 พง.21/2567 แขวงทางหลวงพังงา
53 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๘๖๘+๗๔๐ - กม.๘๗๐+๗๐๐ LT. ปริมาณงาน ๒๓,๖๕๐.๐๐ ตร.ม. 07/05/2567 พง.11/2567 แขวงทางหลวงพังงา
54 จ่างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 44-0923-18-3 จำนวน 10 รายการ 27/03/2567 327/-/67/จ.017 แขวงทางหลวงพังงา
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 27/03/2567 327/60/67/ซ.134 แขวงทางหลวงพังงา
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 27/03/2567 327/60/67/ซ.133 แขวงทางหลวงพังงา
57 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘๖๘+๓๘๙ - กม.๘๖๘+๕๐๙ LT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 08/05/2567 พง.18 /2567 แขวงทางหลวงพังงา
58 จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๔ , ทางหลวงหมายเลข ๔๑๙๗ และทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๓,๓๘๙.๐๐ อัน 08/05/2567 พง.19/2567 แขวงทางหลวงพังงา
59 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘๙๒ +๖๙๘ - กม.๙๐๘+๙๐๐ (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน ๒๑๕.๐๐ ต้น 08/05/2567 พง.20/2567 แขวงทางหลวงพังงา
60 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,350 ลิตร 25/03/2567 327/35/67/ซ.129 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 46 ถึง 60 จาก 766 รายการ