f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 27-6120-20-0 จำนวน 9 รายการ 01/03/2567 327/-/67/จ.013 แขวงทางหลวงพังงา
2 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ 29/02/2567 327/60/67/ซ.111 แขวงทางหลวงพังงา
3 ซื้อยางล้อรถ จำนวน 1 รายการ 27/02/2567 327/30/67ซ.017 แขวงทางหลวงพังงา
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 27/02/2567 327/60/67/ซ.110 แขวงทางหลวงพังงา
5 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,420 ลิตร 23/02/2567 327/35/67/ซ.109 แขวงทางหลวงพังงา
6 ซื้อหิน จำนวน 2 รายการ 23/02/2567 327/60/67/ซ.108 แขวงทางหลวงพังงา
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23/02/2567 327/60/67/ซ.107 แขวงทางหลวงพังงา
8 ซื้อใบมีดตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 20/02/2567 327/30/67/ซ.015 แขวงทางหลวงพังงา
9 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 16/02/2567 327/60/67/ซ.105 แขวงทางหลวงพังงา
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 16/02/2567 327/85/67/ซ.104 แขวงทางหลวงพังงา
11 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร และโคมไฟสัญญาณจราจรแบบกระพริบพร้อมป้าย จำนวน 7 รายการ 15/02/2567 327/-/67/จ.014 แขวงทางหลวงพังงา
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 15/02/2567 327/45/67/ซ.103 แขวงทางหลวงพังงา
13 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 10,000 ลิตร 09/02/2567 327/35/67/ซ.102 แขวงทางหลวงพังงา
14 ซื้อยางแอสฟัลท์ จำนวน 2 รายการ 09/02/2567 327/60/67/ซ.101 แขวงทางหลวงพังงา
15 ซื้อไฟกระพริบฉุกเฉินโซล่าเซลล์ ขนาด 300 มม. แบบ 2 ดวงโคม LED จำนวน 170 ดวง ต่อ 1 ดวงโคม สีเหลือง ( พร้อมฐานควบคุมสำหรับใส่แบตตเตอรี่ ขนาด 12V 22A ) จำนวน 1 ชุด 06/02/2567 327/45/67/ซ.095 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 691 รายการ