f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 21-6619-15-9 จำนวน 14 รายการ 13/06/2567 327/-/67/จ.028 แขวงทางหลวงพังงา
2 ซื้อตลับหมึก HP Laser Jet 81 A จำนวน 1 ตลับ 12/06/2567 327/40/67/ซ.179 แขวงทางหลวงพังงา
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 12/06/2567 327/60/67/ซ.178 แขวงทางหลวงพังงา
4 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 20-6262-15-9 จำนวน 8 รายการ 12/06/2567 327/-/67/จ.027 แขวงทางหลวงพังงา
5 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0902 ตอน ตะกั่วป่า - บางสัก ที่ กม.768+725 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/06/2567 327/-/67/จ.032 แขวงทางหลวงพังงา
6 ซื้อหมวกนิรภัย จำนวน 2 รายการ 10/06/2567 327/60/67/ซ.176 แขวงทางหลวงพังงา
7 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 25-6853-05-1 จำนวน 3 รายการ 06/06/2567 327/-/67/จ.025 แขวงทางหลวงพังงา
8 จ้างเหมาผลิตป้ายเตือน และขาตั้งป้าย จำนวน 2 รายการ 06/06/2567 327/-/67/จ.031 แขวงทางหลวงพังงา
9 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 05/06/2567 327/60/67/ซ.170 แขวงทางหลวงพังงา
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 31/05/2567 327/60/67/ซ.169 แขวงทางหลวงพังงา
11 ซื้อปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 จำนวน 6 กระสอบ 31/05/2567 327/70/67/ซ.167 แขวงทางหลวงพังงา
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 31/05/2567 327/60/67/ซ.166 แขวงทางหลวงพังงา
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 31/05/2567 327/85/67/ซ.165 แขวงทางหลวงพังงา
14 ซื้อยางแอสฟัลท์ จำนวน 3 รายการ 28/05/2567 327/60/67/ซ.164 แขวงทางหลวงพังงา
15 ซื้อยางล้อรถ จำนวน 6 ชุด 27/05/2567 327/30/67/ซ.029 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 784 รายการ