f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
121 งานจ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี ๒๕๖๒ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นบปริง - นิคม ที่ กม.๓+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 20/02/2562 พง.46/2562 แขวงทางหลวงพังงา
122 งานจ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี ๒๕๖๒ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางเหรียง – พนม ที่ กม.๑๘+๕๖๑ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 20/02/2562 พง.45/2562 แขวงทางหลวงพังงา
123 ขายทอดตลาด รถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข 7104 จำนวน 1 คัน 21/01/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
124 งานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๑,๑๔๓.๐๐ ต้น 24/01/2562 พง.34/2562 แขวงทางหลวงพังงา
125 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงคุระบุรี แขวงทางหลวงพังงา จำนวน ๑ หลัง 18/01/2562 พง.e-b/23/2562 แขวงทางหลวงพังงา
126 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓–๖) หมวดทางหลวงคุระบุรี แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๑ หลัง 18/01/2562 พง.31.2562 แขวงทางหลวงพังงา
127 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๑ หลัง 18/01/2562 พง.30/2562 แขวงทางหลวงพังงา
128 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอน อ่าวเคย – บางนายสี ระหว่าง กม.๗๕๙+๔๗๐– กม.๗๖๐+๘๕๐ RT. ปริมาณงานทั้งสิ้น ๔๗ ต้น 07/12/2561 พง.25/2562 แขวงทางหลวงพังงา
129 งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติทางหลวงในงบประมาณปี ๒๕๖๒ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๕๔+๕๕๓ – กม.๙๑๕+๔๙๓ ระยะทาง ๕๕.๙๐๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/11/2561 พง.22/2562 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 121 ถึง 129 จาก 129 รายการ