f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 03/02/2565 327/85/65/ซ.087 แขวงทางหลวงพังงา
107 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 03/02/2565 327/85/65/ซ.086 แขวงทางหลวงพังงา
108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 02/02/2565 327/60/65/ซ.085 แขวงทางหลวงพังงา
109 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 28/01/2565 327/86/65/ซ.084 แขวงทางหลวงพังงา
110 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 28/01/2565 327/86/65/ซ.083 แขวงทางหลวงพังงา
111 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 28/01/2565 327/85/65/ซ.082 แขวงทางหลวงพังงา
112 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 28/01/2565 327/85/65/ซ.082 แขวงทางหลวงพังงา
113 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ 28/01/2565 327/-/65/จ.024 แขวงทางหลวงพังงา
114 ซื้อของใช้โรงงาน จำนวน 13 รายการ 27/01/2565 327/30/65/ซ.014 แขวงทางหลวงพังงา
115 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,740 ลิตร 25/01/2565 327/35/65/ซ.081 แขวงทางหลวงพังงา
116 ซื้อน้ำมันดีเซล บี 7 จำนวน 94 ลิตร 25/01/2565 327/35/65/ซ.080 แขวงทางหลวงพังงา
117 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/01/2565 327/60/65/ซ.079 แขวงทางหลวงพังงา
118 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ 25/01/2565 327/70/65/ซ.078 แขวงทางหลวงพังงา
119 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ 25/01/2565 327/70/65/ซ.077 แขวงทางหลวงพังงา
120 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลข 7440-002-07659-57 จำนวน 1 รายการ 25/01/2565 327/-/65/จ.023 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,614 รายการ