f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อถังเปล่าพลาสติก จุ 200 ลิตร จำนวน 6 ใบ 18/07/2566 327/86/66/ซ.220 แขวงทางหลวงพังงา
107 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลข 7440-002-00456-60R จำนวน 1 รายการ 17/07/2566 327/-/66/จ.025 แขวงทางหลวงพังงา
108 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนคลองบางดินสอ - นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๘๔+๕๙๘ - กม.๙๑๐+๐๐๐ ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๑๑๐,๓๒๐.๐๔ ตร.ม. 14/07/2566 327/-/66/จ.047 แขวงทางหลวงพังงา
109 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 14/07/2566 327/60/66/ซ.219 แขวงทางหลวงพังงา
110 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 14/07/2566 327/60/66/ซ.218 แขวงทางหลวงพังงา
111 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 12/07/2566 327/40/66/ซ.217 แขวงทางหลวงพังงา
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 12/07/2566 327/40/66/ซ.216 แขวงทางหลวงพังงา
113 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 12/07/2566 327/40/66/ซ.215 แขวงทางหลวงพังงา
114 จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ 12/07/2566 327/-/66/จ.045 แขวงทางหลวงพังงา
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 11/07/2566 327/60/66/ซ.214 แขวงทางหลวงพังงา
116 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอน บางเหรียง - พนม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๔๕+๒๗๙ ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๒๒๔,๑๑๒.๐๐ ตร.ม. 12/07/2566 327/-/66/จ.046 แขวงทางหลวงพังงา
117 ซื้อยางล้อรถ จำนวน 1 รายการ 10/07/2566 327/30/66/ซ.040 แขวงทางหลวงพังงา
118 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 10/07/2566 327/60/66/ซ.213 แขวงทางหลวงพังงา
119 จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองบางดินสอ-นาเหนือ ปริมาณงาน 22 ต้น 07/07/2566 พง.27/2566 แขวงทางหลวงพังงา
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 06/07/2566 327/60/66/ซ.212 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 106 ถึง 120 จาก 2,234 รายการ