f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อหิน จำนวน 2 รายการ 25/07/2566 327/60/66/ซ.231 แขวงทางหลวงพังงา
92 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 25/07/2566 327/85/66/ซ.230 แขวงทางหลวงพังงา
93 จ้างเหมาทำงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงภายในติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด 160 KVA. สถานีตำรวจทางหลวง ๑ กองกำกับการ ๗ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/07/2566 327/-/66/จ.051 แขวงทางหลวงพังงา
94 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 7440-001-07985-56 จำนวน 3 รายการ 24/07/2566 327/-/66/จ.049 แขวงทางหลวงพังงา
95 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 24/07/2566 327/85/66/ซ.229 แขวงทางหลวงพังงา
96 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าเกาะกลางและขอบไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๕ ตอน นาเหนือ - บางครามระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒๑+๓๘๑ และ ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอน อ่าวลึก - บางสวรรค์ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๓๗+๒๐๐ ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๒๕๔,๗๔๗.๐๐ ตร.ม. 21/07/2566 327/-/66/จ.050 แขวงทางหลวงพังงา
97 ซื้อสีตีเส้นจราจร จำนวน 3 รายการ 21/07/2566 327/60/66/ซ.228 แขวงทางหลวงพังงา
98 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 21/07/2566 327/40/66/ซ.227 แขวงทางหลวงพังงา
99 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลข 7440-002-10959-61 จำนวน 2 รายการ 20/07/2566 327/-/66/จ.048 แขวงทางหลวงพังงา
100 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร MP 3055 SP จำนวน 1 หลอด 18/07/2566 327/40/66/ซ.226 แขวงทางหลวงพังงา
101 ซื้อหมึกพิมพ์ PRINTER จำนวน 3 รายการ 18/07/2566 327/40/66/ซ.225 แขวงทางหลวงพังงา
102 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 18/07/2566 327/60/66/ซ.224 แขวงทางหลวงพังงา
103 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 18/07/2566 327/86/66/ซ.223 แขวงทางหลวงพังงา
104 ซื้อดอกเดวิด 5-5 จำนวน 10 กล่อง 18/07/2566 327/60/66/ซ.222 แขวงทางหลวงพังงา
105 ซื้อหินลับมีด จำนวน 3 ก้อน 18/07/2566 327/70/66/ซ.221 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 91 ถึง 105 จาก 2,234 รายการ