f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 17/02/2565 327/85/65/ซ.098 แขวงทางหลวงพังงา
92 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 17/02/2565 327/40/65/ซ.097 แขวงทางหลวงพังงา
93 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 10,000 ลิตร 14/02/2565 327/35/65/ซ.095 แขวงทางหลวงพังงา
94 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 2 รายการ 14/02/2565 327/70/65/ซ.094 แขวงทางหลวงพังงา
95 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 14/02/2565 327/40/65/ซ.093 แขวงทางหลวงพังงา
96 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 14/02/2565 327/85/65/ซ.092 แขวงทางหลวงพังงา
97 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 14/02/2565 327/60/65/ซ.091 แขวงทางหลวงพังงา
98 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-001-3060-51 , 4120-001-3059-51 จำนวน 1 รายการ 09/02/2565 327/-/65/จ.028 แขวงทางหลวงพังงา
99 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 08/02/2565 327/60/65/ซ.090 แขวงทางหลวงพังงา
100 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 08/02/2565 327/60/65/ซ.089 แขวงทางหลวงพังงา
101 จ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ 04/02/2565 327/-/65/จ.027 แขวงทางหลวงพังงา
102 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ 04/02/2565 327/-/65/จ.026 แขวงทางหลวงพังงา
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/02/2565 327/60/65/ซ.088 แขวงทางหลวงพังงา
104 ซื้ออะไหล่เครื่องจักร จำนวน 4 รายการ 03/02/2565 327/30/65/ซ.015 แขวงทางหลวงพังงา
105 จ้างซ่อมประตูห้องทำงาน จำนวน 2 รายการ 03/02/2565 327/-/65/จ.025 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,614 รายการ