f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 03/03/2565 327/60/65/ซ.107 แขวงทางหลวงพังงา
77 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 03/03/2565 327/60/65/ซ.106 แขวงทางหลวงพังงา
78 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 03/03/2565 327/45/65/ซ.105 แขวงทางหลวงพังงา
79 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 03/03/2565 327/45/65/ซ.104 แขวงทางหลวงพังงา
80 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 03/03/2565 327/86/65/ซ.103 แขวงทางหลวงพังงา
81 จ้างเหมาทำการติดตั้ง CURB พร้อมหลักล้มลุก ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ที่ กม.๘๕๙+๑๓๐(แยกกะไหล ๑) – และที่ กม.๘๗๐+๐๐๐ (แยกกระโสม ๒) ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๑๒๘ ชุด 02/03/2565 พง.23/2565 แขวงทางหลวงพังงา
82 ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 1 รายการ 28/02/2565 327/30/65/ซ.018 แขวงทางหลวงพังงา
83 ซื้อใบมีดตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 28/02/2565 327/30/65/ซ.017 แขวงทางหลวงพังงา
84 จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ 28/02/2565 327/-/65/จ.029 แขวงทางหลวงพังงา
85 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,700 ลิตร 25/02/2565 327/35/65/ซ.102 แขวงทางหลวงพังงา
86 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ 23/02/2565 327/40/65/ซ.101 แขวงทางหลวงพังงา
87 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ 22/02/2565 327/30/65/ซ.016 แขวงทางหลวงพังงา
88 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 22/02/2565 327/40/65/ซ.100 แขวงทางหลวงพังงา
89 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 22/02/2565 327/45/65/ซ.099 แขวงทางหลวงพังงา
90 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 17/02/2565 327/40/65/ซ.096 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,614 รายการ