f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อยางรถ จำนวน 2 รายการ 08/08/2566 327/30/66/ซ.043 แขวงทางหลวงพังงา
77 จ้างเหมาทำการถางป่าด้วยเครื่องจักร ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอน อ่าวลึก - บางสวรรค์ ระหว่าง กม.๑๙+๐๐๐ - กม.๒๓+๐๐๐ LT. (ขาเข้าสุราษฎร์ธานี) ปริมาณงาน ๓๗,๐๓๐.๐๐ ตร.ม. 08/08/2566 327/-/66/จ.053 แขวงทางหลวงพังงา
78 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 08/08/2566 327/40/66/ซ.236 แขวงทางหลวงพังงา
79 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 08/08/2566 327/85/66/ซ.235 แขวงทางหลวงพังงา
80 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 7440-001-15700-65 จำนวน 1 รายการ 07/08/2566 327/-/66/จ.052 แขวงทางหลวงพังงา
81 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 44-9599-14-4 จำนวน 4 รายการ 07/08/2566 327/-/66/จ.028 แขวงทางหลวงพังงา
82 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๗๗+๕๙๔ - กม.๘๗๙+๕๕๘ LT. ปริมาณงาน ๗๖๙.๐๐ ตร.ม. 04/08/2566 พง.29/2566 แขวงทางหลวงพังงา
83 ซื้อกระดานไม้ก๊อก (120x240 ซม.) จำนวน 2 แผ่น 04/08/2566 327/40/66/ซ.234 แขวงทางหลวงพังงา
84 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 10,000 ลิตร 03/08/2566 327/35/66/ซ.233 แขวงทางหลวงพังงา
85 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ 03/08/2566 327/30/66/ซ.041 แขวงทางหลวงพังงา
86 ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 1 รายการ 03/08/2566 327/30/66/ซ.042 แขวงทางหลวงพังงา
87 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 44-1371-21-3 จำนวน 9 รายการ 03/08/2566 327/-/66/จ.027 แขวงทางหลวงพังงา
88 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 44-1242-21-5 จำนวน 7 รายการ 03/08/2566 327/-/66/จ.026 แขวงทางหลวงพังงา
89 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเตือนทางโค้ง แบบไฟกระพริบโซล่าเซลส์ ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๗๕ ม. ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า - บางสัก ระหว่าง กม.๗๗๘+๗๓๘ - กม.๗๗๘+๘๘๘ และ ระหว่าง กม.๗๘๒+๖๘๗ - กม.๗๘๒+๘๓๒ ปริมาณงาน ๑๕.๐๐ ต้น 25/07/2566 พง.28/2566 แขวงทางหลวงพังงา
90 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,350 ลิตร 25/07/2566 327/35/66/ซ.232 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 76 ถึง 90 จาก 2,234 รายการ