f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/03/2565 327/60/65/ซ.118 แขวงทางหลวงพังงา
62 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ 21/03/2565 327/70/65/ซ.117 แขวงทางหลวงพังงา
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 21/03/2565 327/40/65/ซ.116 แขวงทางหลวงพังงา
64 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 44-0518-18-1 จำนวน 3 รายการ 21/03/2565 327/-/65/จ.013 แขวงทางหลวงพังงา
65 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 10,000 ลิตร 17/03/2565 327/35/65/ซ.115 แขวงทางหลวงพังงา
66 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 74-6087-05-5 จำนวน 4 รายการ 11/03/2565 327/-/65/จ.012 แขวงทางหลวงพังงา
67 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 10/03/2565 327/45/65/ซ.114 แขวงทางหลวงพังงา
68 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ 10/03/2565 327/85/65/ซ.113 แขวงทางหลวงพังงา
69 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 7440-001-14271-63 จำนวน 1 รายการ 10/03/2565 327/-/65/จ.030 แขวงทางหลวงพังงา
70 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ หมายเลข 44-9330-14-8 จำนวน 4 รายการ 09/03/2565 327/-/65/จ.011 แขวงทางหลวงพังงา
71 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ 08/03/2565 327/70/65/ซ.111 แขวงทางหลวงพังงา
72 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 08/03/2565 327/60/65/ซ.110 แขวงทางหลวงพังงา
73 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 08/03/2565 327/60/65/ซ.112 แขวงทางหลวงพังงา
74 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 03/03/2565 327/40/65/ซ.109 แขวงทางหลวงพังงา
75 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 03/03/2565 327/60/65/ซ.108 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,614 รายการ