f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อตลับหมึก OKI MB 472 DNWX จำนวน 2 ตลับ 25/08/2566 327/40/66/ซ.253 แขวงทางหลวงพังงา
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 25/08/2566 327/85/66/ซ.252 แขวงทางหลวงพังงา
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 25/08/2566 327/40/66/ซ.255 แขวงทางหลวงพังงา
49 จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 25/08/2566 327/-/66/จ.054 แขวงทางหลวงพังงา
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 25/08/2566 327/40/66/ซ.256 แขวงทางหลวงพังงา
51 ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 1 รายการ 24/08/2566 327/30/66/ซ.049 แขวงทางหลวงพังงา
52 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,100 ลิตร 23/08/2566 327/35/66/ซ.250 แขวงทางหลวงพังงา
53 ซื้อตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร 4 เฟส ระบบ Fixet Time จำนวน 1 ตู้ 23/08/2566 327/45/66/ซ.251 แขวงทางหลวงพังงา
54 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 44-9954-17-0 จำนวน 6 รายการ 22/08/2566 327/-/66/จ.032 แขวงทางหลวงพังงา
55 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ 22/08/2566 327/85/66/ซ.249 แขวงทางหลวงพังงา
56 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 22/08/2566 327/85/66/ซ.248 แขวงทางหลวงพังงา
57 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 74-6136-09-7 จำนวน 8 รายการ 18/08/2566 327/-/66/จ.030 แขวงทางหลวงพังงา
58 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 18/08/2566 327/30/66/ซ.048 แขวงทางหลวงพังงา
59 ซื้อบาริเออร์พลาสติก 50x100x80 ซม. มอก.816-2556 (พร้อมติดสติ๊กเกอร์ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงพังงา และเครื่องหมายกรมทางหลวง) จำนวน 20 อัน 18/08/2566 327/60/66/ซ.247 แขวงทางหลวงพังงา
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 18/08/2566 327/60/66/ซ.246 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 46 ถึง 60 จาก 2,234 รายการ