f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 01/04/2565 327/45/65/ซ.126 แขวงทางหลวงพังงา
47 จ้างเหมาทำการทาสีสะพานลอย ในความรับผิดชอบหมวดทางหลวงพังงาและหมวดทางหลวงทับปุด 30/03/2565 พง.25/2565 แขวงทางหลวงพังงา
48 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรและทางม้าลาย ทางหลวงหมายเลข 4 30/03/2565 พง.24/2565 แขวงทางหลวงพังงา
49 จ้างเหมาติดต้ังหลักนำทางยางธรรมชาติ ทางหลวงหมายเลข 4311 29/03/2565 แขวงทางหลวงพังงา
50 จ้างเหมาติดต้ังหลักนำทางยางธรรมชาติ ทางหลวงหมายเลข 4009 และทางหลวงหมายเลข 4197 29/03/2565 แขวงทางหลวงพังงา
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 28/03/2565 327/60/65/ซ.125 แขวงทางหลวงพังงา
52 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 44-1242-21-5 จำนวน 4 รายการ 25/03/2565 327/-/65/จ.016 แขวงทางหลวงพังงา
53 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 44-1175-20-5 จำนวน 4 รายการ 25/03/2565 327/-/65/จ.015 แขวงทางหลวงพังงา
54 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 25/03/2565 327/86/65/ซ.123 แขวงทางหลวงพังงา
55 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 จำนวน 1,390 ลิตร 25/03/2565 327/35/65/ซ.124 แขวงทางหลวงพังงา
56 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 24/03/2565 327/86/65/ซ.122 แขวงทางหลวงพังงา
57 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 74-6087-05-5 จำนวน 6 รายการ 23/03/2565 327/-/65/0.014 แขวงทางหลวงพังงา
58 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 22/03/2565 327/40/65/ซ.121 แขวงทางหลวงพังงา
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 21/03/2565 327/60/65/ซ.120 แขวงทางหลวงพังงา
60 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 21/03/2565 327/60/65/ซ.119 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,614 รายการ