f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 11/04/2565 327/05/65/ซ.135 แขวงทางหลวงพังงา
32 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ 11/04/2565 327/05/65/ซ.134 แขวงทางหลวงพังงา
33 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 23-6286-09-0 จำนวน 10 รายการ 11/04/2565 327/-/65/จ.017 แขวงทางหลวงพังงา
34 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 08/04/2565 327/60/65/ซ.133 แขวงทางหลวงพังงา
35 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ 07/04/2565 327/-/65/จ.035 แขวงทางหลวงพังงา
36 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 07/04/2565 327/60/65/ซ.132 แขวงทางหลวงพังงา
37 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 07/04/2565 327/40/65/ซ.131 แขวงทางหลวงพังงา
38 จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ 05/04/2565 327/-/65/จ.034 แขวงทางหลวงพังงา
39 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120001-3055-51 จำนวน 1 รายการ 01/04/2565 327/-/65/จ.033 แขวงทางหลวงพังงา
40 จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ 01/04/2565 327/-/65/จ.032 แขวงทางหลวงพังงา
41 จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิล จำนวน 6 รายการ 01/04/2565 327/-/65/จ.031 แขวงทางหลวงพังงา
42 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 01/04/2565 327/85/65/ซ.130 แขวงทางหลวงพังงา
43 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 01/04/2565 327/40/65/ซ.129 แขวงทางหลวงพังงา
44 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/04/2565 327/60/65/ซ.128 แขวงทางหลวงพังงา
45 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/04/2565 327/60/65/ซ.127 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,614 รายการ