f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ 01/09/2566 327/-/66/จ.056 แขวงทางหลวงพังงา
32 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 01/09/2566 327/40/66/ซ.268 แขวงทางหลวงพังงา
33 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 20-6262-15-9 จำนวน 9 รายการ 31/08/2566 327/-/66/จ.035 แขวงทางหลวงพังงา
34 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 46-7128-20-9 จำนวน 7 รายการ 31/08/2566 327/-/66/จ.034 แขวงทางหลวงพังงา
35 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ 30/08/2566 327/40/66/ซ.263 แขวงทางหลวงพังงา
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 30/08/2566 327/60/66/ซ.261 แขวงทางหลวงพังงา
37 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ 30/08/2566 327/40/66/ซ.260 แขวงทางหลวงพังงา
38 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ 30/08/2566 327/40/66/ซ.259 แขวงทางหลวงพังงา
39 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 10,000 ลิตร 30/08/2566 327/35/66/ซ.262 แขวงทางหลวงพังงา
40 ซื้ออะไหล่ จำนวน 2 รายการ 29/08/2566 327/30/66/ซ.050 แขวงทางหลวงพังงา
41 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 21-6619-15-9 จำนวน 19 รายการ 28/08/2566 327/-/66/จ.033 แขวงทางหลวงพังงา
42 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลข 7440-002-13044-63 จำนวน 2 รายการ 28/08/2566 327/*/66/จ.055 แขวงทางหลวงพังงา
43 ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีส้ม 36 ชนิด Engineer Grade (ไม่มีลาย) มอก.606-2549 จำนวน 50 หลา 28/08/2566 327/60/66/ซ.258 แขวงทางหลวงพังงา
44 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80/500 แผ่น จำนวน 40 ห่อ 28/08/2566 327/85/66/ซ.257 แขวงทางหลวงพังงา
45 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80/500 แผ่น จำนวน 80 ห่อ 25/08/2566 327/40/66/ซ.254 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 31 ถึง 45 จาก 2,234 รายการ