f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1486 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 01/02/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
1487 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 3 รายการ 01/02/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
1488 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 01/02/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
1489 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สิน 30/01/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
1490 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สิน 30/01/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
1491 จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการฉายภาพ PROJECTOR หมายเลข 6730-008-0003-59 จำนวน 2 รายการ 30/01/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
1492 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สิน ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ที่ กม.869 + 500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/01/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
1493 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 30/01/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
1494 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 30/01/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
1495 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 30/01/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
1496 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 29/01/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
1497 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 29/01/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
1498 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 29/01/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
1499 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าจากขอบไหล่ทางถึง TOE SLOPE สายทางในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงทับปุด ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๔๑๗,๙๕๕.๐๐ ตารางเมตร 28/01/2562 พง.28/2562 แขวงทางหลวงพังงา
1500 งานจ้างเหมาทำการปะซ่อม ( Skin Patching ) ในทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก - บางสวรรค์ ระหว่าง กม. ๑๔+๗๕๐ - ๑๔+๙๐๐ RT. ปริมาณงาน ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. 28/01/2562 พง.29.2562 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 1,486 ถึง 1,500 จาก 1,614 รายการ