f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๙๔+๐๐๐ - กม.๙๐๐+๘๕๐ (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน ๕๒,๕๒๐.๐๐ ตร.ม. 10/10/2565 พง.10/2566 แขวงทางหลวงพังงา
47 จ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4197 ตอน เขาต่อ - ปลายพระยา ระหว่าง กม.10+500 - กม.11+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/10/2565 พง.12/2566 แขวงทางหลวงพังงา
48 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกโคกเคียน - เขาศก ระหว่าง กม.๑๓+๐๐๐ - กม.๑๖+๔๖๐ ปริมาณงาน ๓๔,๖๐๐.๐๐ ตร.ม. 10/10/2565 พง.11/2566 แขวงทางหลวงพังงา
49 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางเหรียง - พนม ระหว่าง กม.๑๗+๓๕๐ - กม.๒๓+๑๗๐ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 05/10/2565 พง.4/2566 แขวงทางหลวงพังงา
50 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 401 ่ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาศก - พนม ระหว่าง กม. 64+400 - 67+650 ปริมาณงาน 35,200 ตร.ม. 03/10/2565 พง.7/2566 แขวงทางหลวงพังงา
51 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก - บางสวรรค์ ระหว่าง กม.๔+๘๐๖ - กม.๘+๙๖๐ RT. ปริมาณงาน ๕๘,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. 03/10/2565 พง.e-b/ 6 /2566 แขวงทางหลวงพังงา
52 จ้างเหมากิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางเหรียง - พนม ที่ กม.๖+๖๘๕ และ กม.๑๖+๙๔๙ ปริมาณงาน ๒ แห่ง 30/09/2565 พง.3/2566 แขวงทางหลวงพังงา
53 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางหล่อ - อ่าวลึก ระหว่าง กม.๑๓๒+๒๒๐ - กม.๑๓๕+๒๒๐ ปริมาณงาน ๓๗,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. 28/09/2565 พง.6/2566 แขวงทางหลวงพังงา
54 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓–๖) หมวดทางหลวงทับปุด แขวงทางหลวงพังงา จังหวัดพังงา ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/09/2565 พง.2/2566 แขวงทางหลวงพังงา
55 จ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงพังงา จังหวัดพังงา ปริมาณงาน ๑ แห่ง 21/09/2565 พง.1/2566 แขวงทางหลวงพังงา
56 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอน บางหล่อ – อ่าวลึก ที่ กม.๑๒๙+๗๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 19/04/2565 พง.e-b/15/2565 แขวงทางหลวงพังงา
57 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจทางหลวง ตามแบบเลขที่ ๙๒๖๔/๕๒ และ ม ๐๕๐/๕๑ (ก) ภายในสถานีตำรวจทางหลวง ๑ กองกำกบการ ๗ กองบังคับการตำรวจทางหลวง จ.พังงา ปริมาณงาน ๑ หลัง 04/01/2565 พง.22/2565 แขวงทางหลวงพังงา
58 งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๑๙๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขาต่อ – ปลายพระยา ระหว่าง กม.๙+๐๒๐ - กม.๑๐+๕๐๐ (รวมงานปรับปรุงทางแยก) ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 27/12/2564 พง.21/2565 แขวงทางหลวงพังงา
59 งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ระหว่าง กม.๙๐๘+๙๐๐- กม.๙๑๐+๘๓๔ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 16/12/2564 พง.19/2565 แขวงทางหลวงพังงา
60 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พังงา - ทับปุด ระหว่าง กม.๑๗+๕๑๐ - กม.๒๑+๕๙๕ RT. ปริมาณงาน ๔๐,๖๔๐.๐๐ ตร.ม. 16/12/2564 พง.20/2565 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 46 ถึง 60 จาก 160 รายการ