f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๔ ตอน นาเหนือ – เขาคราม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๙๔๓+๖๔๐- กม.๙๔๔+๔๐๐ (เป็นแห่ง ๆ ) ปริมาณงาน ๙๔.๕๐ ตร.ม. 17/11/2563 พง.25/2564 แขวงทางหลวงพังงา
107 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ และที่พักประชาชนหน่วยบริการตำรวจทางหลวงกระบี่ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 16/11/2563 พง.1/2564 แขวงทางหลวงพังงา
108 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วและคูระบายน้ำ หน่วยบริการประชาชน ตำรวจทางหลวงภูเก็ต ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 16/11/2563 พง.3/2564 แขวงทางหลวงพังงา
109 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำและที่พักประชาชนหน่วยบริการตำรวจทางหลวงตะกั่วป่า ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 16/11/2563 พง.2/2564 แขวงทางหลวงพังงา
110 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอน อ่าวเคย – บางนายสี ระหว่าง กม.๗๐๔ + ๘๒๕ - กม.๗๐๖+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 16/11/2563 พง.34/2564 แขวงทางหลวงพังงา
111 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๔ ตอน นาเหนือ – เขาคราม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๙๔๑+๓๕๘ – กม.๙๔๒+๓๐๓ CL. ปริมาณงาน ๒๘.๐๐ ต้น 16/11/2563 พง.27/2564 แขวงทางหลวงพังงา
112 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาศก – พนม ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๗+๔๖๗ – กม.๓๙+๑๕๙ LT. ปริมาณงาน ๔๘.๐๐ ต้น 16/11/2563 พง.e-b/33/2564 แขวงทางหลวงพังงา
113 จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาศก – พนม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๗+๖๕๐ – กม.๖๔+๑๐๐ (เป็นแห่ง ๆ ) ปริมาณงาน ๑,๕๘๐.๐๐ อัน 16/11/2563 พง.29/2564 แขวงทางหลวงพังงา
114 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาศก – พนม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๒+๔๙๒ – กม.๓๗+๑๔๗ ปริมาณงาน ๒,๐๓๖.๐๐ ตร.ม. 16/11/2563 พง.26/2564 แขวงทางหลวงพังงา
115 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๖๘+๓๒๐ - กม.๘๗๐+๐๐๐ RT. (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน ๒.๐๐ แห่ง 11/11/2563 พง.e-b/26/2564 แขวงทางหลวงพังงา
116 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ บริเวณ กม.๘๗๕+๔๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 10/11/2563 พง.22/2564 แขวงทางหลวงพังงา
117 งานจ้างเหมาแผนงาน บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกโคกเคียน – เขาศก ระหว่าง กม.๐+๐๕๐ – กม.๑+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 10/11/2563 พง.40/2564 แขวงทางหลวงพังงา
118 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ตอน ๑ ระหว่าง ๘๕๘+๔๘๘ - กม.๘๖๐+๓๐๐ LT. ปริมาณงาน ๒๔,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. 09/11/2563 พง.38/2564 แขวงทางหลวงพังงา
119 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง ๓ ซม.) ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก – บางสวรรค์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๗+๐๔๕ - กม.๑๐+๗๔๕ LT. ปริมาณงาน ๔๙,๖๒๐.๐๐ ตร.ม. 09/11/2563 พง.21/2564 แขวงทางหลวงพังงา
120 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พังงา – ทับปุด ระหว่าง กม.๑+๔๑๓ – กม.๕+๕๐๐ LT. ปริมาณงาน ๓๗,๗๒๐.๐๐ ตร.ม. 09/11/2563 พง.39/2564 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 106 ถึง 120 จาก 194 รายการ