f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๖๘+๓๒๐ - กม.๘๗๐+๐๐๐ RT. (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน ๒.๐๐ แห่ง 30/12/2563 พง.48/2564 แขวงทางหลวงพังงา
92 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอน พังงา – ทับปุด ระหว่าง กม.๑๐+๐๙๘ – กม.๑๐+๗๒๘ CL. ปริมาณงาน ๑๙ ต้น 22/12/2563 พง.43/2564 แขวงทางหลวงพังงา
93 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกโคกเคียน – เขาศก ตอน ๒ ที่ กม.๒๔+๙๖๒ RT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 22/12/2563 พง.45/2564 แขวงทางหลวงพังงา
94 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๘๗๙+๓๒๖ - กม.๘๗๙+๕๑๘ LT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 21/12/2563 พง.44/2564 แขวงทางหลวงพังงา
95 งานจ้างเหมาทำการขุดซ่อม (Deep paching) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๕๗+๑๓๐– ๘๖๐+๑๖๗ (RT.) (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน ๑,๑๖๙.๐๐ ตร.ม. 17/12/2563 พง.e-b/45/2564 แขวงทางหลวงพังงา
96 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงอ่าวลึก ปริมาณงาน ๑.๐๐ หลัง 14/12/2563 พง.42/2564 แขวงทางหลวงพังงา
97 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาศก – พนม ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๗+๔๖๗ – กม.๓๙+๑๕๙ LT. ปริมาณงาน ๔๘.๐๐ ต้น 09/12/2563 พง.31/2564 แขวงทางหลวงพังงา
98 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วแผงตะแกรงสำเร็จรูป หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกระบี่ ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 30/11/2563 พง.11/2564 แขวงทางหลวงพังงา
99 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำภายในสถานี ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.พังงา ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 30/11/2563 พง.12/2564 แขวงทางหลวงพังงา
100 งานจ้างเหมาทำการขุดซ่อม (Deep paching) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองบางดินสอ- นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๕๗+๑๓๐- ๘๖๐+๑๖๗ (RT.) (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑,๑๖๙.๐๐ ตร.ม 27/11/2563 พง.e-b/41/2564 แขวงทางหลวงพังงา
101 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก – บางสวรรค์ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๗+๐๐๐ – กม.๓๗+๒๐๐ LT. ปริมาณงาน ๓,๙๕๘.๐๐ ตร.ม. 17/11/2563 พง.32/2564 แขวงทางหลวงพังงา
102 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นบปริง – นิคม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘+๐๐๐– กม.๑๓+๙๖๓ ปริมาณงาน ๒,๗๔๓.๐๐ ตร.ม. 17/11/2563 พง.33/2564 แขวงทางหลวงพังงา
103 จ้างเหมางานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอน อ่าวเคย – บางนายสี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗๑๘+๐๖๘ – กม.๗๒๐+๘๐๐(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑,๐๓๒.๐๐ เมตร 17/11/2563 พง.24/2564 แขวงทางหลวงพังงา
104 จ้างเหมางานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาศก – พนม ตอน ๕ ระหว่าง กม.๕๙+๐๐๐ – กม.๕๙+๔๗๒ LT., RT. ปริมาณงาน ๙๔๔.๐๐ เมตร 17/11/2563 พง.30/2564 แขวงทางหลวงพังงา
105 จ้างเหมางานไฟสัญญาณจราจร (Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ตอน ๓ บริเวณทางแยก กม.๘๖๙+๓๔๔ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง 17/11/2563 พง.28/2564 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 91 ถึง 105 จาก 194 รายการ