f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๒๘๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้ากระโสม ระหว่าง กม.๐+๐๓๒ - กม.๑+๐๘๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑๘,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. 22/03/2567 พง.9 /2567 แขวงทางหลวงพังงา
32 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอน อ่าวเคย - บางนายสี ระหว่าง กม.๗๖๔+๔๔๕ - กม.๗๖๕+๑๐๔ ปริมาณงาน ๑๔,๗๐๐.๐๐ ตร.ม. 22/03/2567 พง.5/2567 แขวงทางหลวงพังงา
33 ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 1 รายการ 05/01/2567 327/30/67/ซ.011 แขวงทางหลวงพังงา
34 ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 1 รายการ 04/01/2567 327/30/67/ซ.010 แขวงทางหลวงพังงา
35 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มจังหวัดอันดามัน (งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง) ในทางหลวงหมายเลข 401 ,ทางหลวงหมายเลข 4118 ,ทางหลวงหมายเลข 4090 และทางหลวงหมายเลข 415 26/04/2566 พง.266/2566 แขวงทางหลวงพังงา
36 จ้างเหมา โครงการยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงฝั่งอันดามัน (Premium Tourism Andaman) กิจกรรม โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน (งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน นาเหนือ – เขาคราม 31/01/2566 พง.210/2566 แขวงทางหลวงพังงา
37 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 21-6619-15-9 จำนวน 18 รายการ 11/01/2566 327/-/66/จ.008 แขวงทางหลวงพังงา
38 จ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกโคกเคียน - เขาศก ระหว่าง กม.๒๘+๐๐๐ - กม.๓๒+๒๙๐ LT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๓,๘๐๐.๐๐ เมตร 09/12/2565 พง.23/2566 แขวงทางหลวงพังงา
39 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก - บางสวรรค์ ระหว่าง กม.๔+๘๐๖ - กม.๘+๙๖๐ RT. ปริมาณงาน ๕๘,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. 08/11/2565 พง.20/2566 แขวงทางหลวงพังงา
40 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกโคกเคียน - เขาศก ระหว่าง กม.๒๘+๐๐๐ - กม.๓๒+๒๙๐ LT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๓,๘๐๐.๐๐ เมตร 04/11/2565 พง.e-b/21/2566 แขวงทางหลวงพังงา
41 จ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ-นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๙๓+๑๖๐ - กม.๘๙๘+๖๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๔,๑๙๒.๐๐ เมตร 04/11/2565 พง.17/2566 แขวงทางหลวงพังงา
42 จ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๕๔+๗๒๐ - กม.๙๑๒+๗๐๐ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๑๗๒.๒๘๓๕ 03/11/2565 พง.16/2566 แขวงทางหลวงพังงา
43 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่าวลึก - บางสวรรค์ ระหว่าง กม.๒+๓๐๐ - กม.๑๓+๒๐๐ LT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๔,๒๗๒.๐๐ เมตร 03/11/2565 พง.18/2566 แขวงทางหลวงพังงา
44 จ้างเหมาก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงตะกั่วป่า ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.(พังงา) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตะกั่วป่า - บางสัก ที่ กม.๗๗๒+๙๓๖ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/11/2565 พง.19/2566 แขวงทางหลวงพังงา
45 จ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พังงา - ทับปุด ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔+๓๕๑ - กม.๑๗+๖๑๔ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๕๕๐.๐๐ เมตร 03/11/2565 พง.15/2566 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 31 ถึง 45 จาก 194 รายการ