f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ยกเลิกประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา 03/04/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
32 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข 7104 จำนวน 1 คัน 14/02/2562 พง.5/2562 แขวงทางหลวงพังงา
33 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาด รถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข 7108 จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 3 04/02/2562 พง.4/2562 แขวงทางหลวงพังงา
34 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงคุระบุรี แขวงทางหลวงพังงา จำนวน ๑ หลัง 30/01/2562 พง.e-b/23/2562 แขวงทางหลวงพังงา
35 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข 7108 จำนวน 1 คัน 29/11/2561 พง.1/2562 แขวงทางหลวงพังงา
36 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 15 รายการ 29/11/2561 พง.2/2562 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 31 ถึง 36 จาก 36 รายการ