ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2567 1.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 05/06/2567 40,702.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 และชั้น3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2567 106,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 04/06/2567 4,153,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบประชุมทางไกล 14/05/2567 388,776.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 26/04/2567 9,630.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่าใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนนิกส์ SSL (Secure Socket Layer) Certificates 26/04/2567 7,404.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 และ ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2567 106,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น2 และชั้น3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2566 61,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 07/11/2566 38,280,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 03/11/2566 5,625,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสุขุมวิท ชั้น 2 และชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2566 20,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2566 21,449.22 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2566 65,644.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2566 65,644.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 112 รายการ